FCO

Společnost Farmet nabízí řadu vysoce sofistikovaných ohřívacích dopravníků řady FCO, tato zařízení jsou určená pro předehřev semen na teplotu potřebnou pro dosažení parametrů lisování. Zařízení je navrženo s ohledem na nízký nárok na prostor, vysoký výkon, vysokou účinnost a rovnoměrnost přestupu tepla do ohřívaného materiálu. Díky jednoduché konstrukci mají ohřívací dopravníky nízké nároky na servis a údržbu.

Nedílnou součástí ohřívacích dopravníků je inteligentní řízení ohřevu, které efektivně hlídá teplotu na výstupu z dopravníku.  

Popis technologie

Ohřívací dopravník je zařízení sloužící pro dopravu a ohřev semen. Ohřev je zajištěn prouděním termického oleje v duplikátoru. Semeno vstupuje do dopravníku z dopravních cest technologického celku. V ohřívacím dopravníku je ohříváno a posunováno směrem k výpadu. Zařízení se skládá ze šnekovnice, pohonu, pláště s duplikátorem, izolace.

Technické parametry

Výkon dopravníku je vždy optimalizován dle požadavků na předehřev vstupní suroviny a dopravní výkonnost do technologie tak, aby byla vždy zaručena maximální účinnost zařízení. Příkon pohonu dopravníků je 0,55 – 4 kW.

Příslušenství

K ohřívacímu dopravníku je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství