FOO

Kotle pro ohřev termického oleje jsou zařízení, která vynikají dlouhou životností, vysokou účinností, nízkými nároky na údržbu a opravy. Tyto kotle jsou speciálně navržené pro ohřev termického oleje pro ohřívací dopravníky řady FCO. Kotle jsou optimalizované dle požadavků na technologii, aby byl zajištěn optimální ohřev materiálu v ohřívacích dopravnících řad FCO a zároveň aby byly zachovány nízké náklady na provoz kotle.

Samozřejmostí je vysoce sofistikovaný systém řízení ohřevu, který se stará o udržení stabilní teploty materiálu na výstupu z ohřívaného dopravníku.

Popis technologie

Jednotlivé části zařízení jsou navrženy s ohledem na maximální efektivitu a dlouhou životnost zařízení. Základní komponenty zařízení jsou rám, oběhové čerpadlo a kotel, ve kterém dochází k ohřevu teplonosného oleje.

Rám je konstrukce svařená z ocelových profilů. Kotel se skládá z pláště a ohřívacích těles. Kotel je zaizolován. Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplonosného media v celém systému.

Z kotle ohřátý teplonosný olej je čerpadlem veden do dvouplášťového dopravníku. Teplonosný olej ohřívá plášť dopravníku a ten předává teplo dopravovanému materiálu.

Izolace slouží k zamezení úniku tepla z těla kotle oleje a jako ochrana proti popálení. Izolace je překryta hliníkovým plechem.

Technické parametry

Výkon kotle je vždy optimalizován dle požadavků na předehřev vstupní suroviny do technologie tak, aby byla vždy zaručena maximální účinnost zařízení. Výkon kotlů řady FOO je od 20 do 80 kW.

Příslušenství

Ke kotli je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství