FZO

Zásobník s výměníkovým ohřevem slouží k teplotní stabilizaci semen před vlastním zpracováním v technologii Farmet. Jedná se o zařízení nabízející vysokou účinnost ohřevu materiálu. Ohřev materiálu je uskutečněn pomocí horkého vzduchu, který je vháněn do zásobníku. Horký vzduch vháněný do zásobníku může být ohříván přes výměník horkou vodou nebo párou.

Popis technologie

Zásobník slouží k mezioperačnímu skladování semen. Ohřev semene zajišťuje teplý vzduch. Vzduch se ohřívá přes výměník, který dále proudí do zásobníku kde dochází k předávání tepla (ohřevu) s velkou účinností.

Technické parametry

Výkon zásobníku s výměníkovým ohřevem je vždy optimalizován dle požadavků na technologii tak, aby byla vždy zaručena maximální účinnost zařízení.

Příslušenství

K zásobníku s výměníkovým ohřevem je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství