Výroba Oil & Feed Tech

Výrobní závod je vedle běžných strojírenských technologií vybaven speciálně pro výrobu elementů šnekových lisů a extrudérů. Výroba šnekovnic, škrtících a tvarovacích elementů různých tvarů a provedení je zajišťována na nejmodernějších CNC strojích. Klíčové stroje a zařízení dodávané do technologií Farmet jsou vyráběny v mateřském závodě.

Ve spolupráci s ostatními útvary divize i výrobní útvar stále zvyšuje efektivitu výroby především s cílem dosahování lepších parametrů pro zákazníky, zvýšení živostnosti dodávaných dílců s ohledem na výrobní náklady. Jsou využívány výsledky vlastního vývoje technologií nanášení vysoce abrazivně odolných vrstev na pracovní orgány a jejich přesné obrábění.

Základem výroby každého dílce je použití kvalitního materiálu a poté jeho odborné zpracování. Věnujeme velkou pozornost výběru nejkvalitnějších materiálů, které jsou následně zušlechťovány dokonalým tepelným zpracováním.

Finální produkty jsou pak sesazovány dle individuálních specifikací pro různé plodiny a projekty a kompletovány s nakupovanými komponenty do komplexní dodávky technologie.

Vysoká kvalita dodávaných strojů a zařízení je zajištěna vhodným systémem měření a kontroly dílců.

Kvalita je základem naší práce a patří mezi priority ve firmě.

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.