Výzkum a vývoj Oil & Feed Tech

Vlastní výzkum a vývoj, vysoká efektivita práce, špičkové výrobní technologie a kvalifikovaní pracovníci na všech pozicích jsou základní filozofií naší firmy.

 

Naše motto: The effective technology and complex services.

Tým výzkumu a vývoje OFT je složen z odborníků mnoha profesí a specializuje se na inovační řešení pro výrobu efektivních technologií:

  • pro získávání rostlinných olejů
  • pro výrobu krmiv
  • pro zpracování olejů

Pro podporu výzkumu a vývoje firma vybudovala unikátní laboratoř pro studium reologických vlastností olejnatých semen a dalších zemědělských produktů. Zde jsou zkoumány vlastnosti jednotlivých druhů semen za působení velmi vysokých tlaků a teplot simulujících prostředí ve šnekových lisech a extrudérech. Teoretické poznatky jsou následně ověřovány v poloprovozní zkušebně lisování a extruze, která je vybudována přímo v areálu firmy.

Zkušenosti čerpáme i ze spolupráce se zákazníky, kteří nám poskytují obrovské množství dat pro provádění analýz a současně navržení inovací.

Naše interdisciplinární týmy spolupracují s významnými univerzitami a výzkumnými ústavy a neustále společně hledají nové inovativní řešení i vylepšení stávajících produktů. Při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení dbáme na úsporu energií a ekologický provoz.

Přání našich zákazníků jsou naší výzvou ke zlepšování.

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.