Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

 

Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

Technologie

1 Zóna kypření stop kol traktoru. Dokonalé prokypření kolejí eliminuje nerovnoměrné vzcházení rostlin po zasetí.
2 Zóna základního urovnání povrchu půdy. Precizně urovnaný povrch půdy umožňuje následné rovnoměrné utužení a kypření seťového lůžka.
3 Zóna předpěchování půdy předním válcem. Přední válec drtí hrudy na povrchu, zároveň však pěchuje půdu do hloubky a obnovuje půdní kapilaritu.
4 Zóna tvorby seťového lůžka. Půda je prokypřena radličkovou kypřící sekcí do nastavené hloubky. Hloubka by měla být shodná s budoucí hloubkou setí. Při použití šípových radliček dochází k celoplošnému seříznutí a hubení plevelů.
5 Zóna urovnání hrůbků za radličkovou kypřící sekcí.
6 Zóna dopěchování půdy zadním válcem. Válec jemně drtí hrudy a zajišťuje finální utužení seťového lůžka tak, aby byla plně obnovena půdní kapilarita. Intenzivní vzlínání půdní vláhy k povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení rostlin i v sušším období.
7 Zóna finálního urovnání povrchu půdy. Zadní smyk zajistí dokonalou rovinu a minimální hrudovitost pro následné setí.

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.

Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud

Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.

Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud

Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.

Jediný přejezd perfektně připraví půdu pro setí plodin

Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.

Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny.

Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.

Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny.

Minimální nároky na údržbu

Ovládací prvky předseťového kombinátoru jsou konstruovány se zřetelem na zajištění maximální bezpečnosti pracovníků. Jednoduchá, ale kvalitní konstrukce vyžaduje minimální nároky na údržbu.

ŠPATNĚ
Při nerovnoměrném zpracování půdy hrozí špatné a nerovnoměrné vcházení rostlin.
SPRÁVNĚ
Rovnoměrné zpracování půdy předseťovým kombinátorem Kompaktomat předurčuje rovnoměrné vzcházení rostlin.

Výborné utužení → zajištění vsakování i vzlínání vody

Vysoký výkon a kvalita práce

 • 7 operací provedených jediným přejezdem.
 • Vysoká pracovní rychlost až do 14 km/h.
 • Výborné zpětné utužení a obnovení kapilarity půdy zaručující rovnoměrné vzcházení.
 • Přesné nastavení hloubky radlic zajišťuje precizní přípravu seťového lůžka pro každou plodinu.
 • Automatické jištění radlic zajišťuje bezproblémový provoz.
 • Výborný rovnací efekt nerovností na poli.
 • 7 operací provedených jediným přejezdem.
 • Vysoká pracovní rychlost až do 14 km/h.
 • Výborné zpětné utužení a obnovení kapilarity půdy zaručující rovnoměrné vzcházení.
 • Přesné nastavení hloubky radlic zajišťuje precizní přípravu seťového lůžka pro každou plodinu.
 • Automatické jištění radlic zajišťuje bezproblémový provoz.
 • Výborný rovnací efekt nerovností na poli.

Technika

Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

 1. Přední smyková lišta pro hrubé urovnání povrchu.
 2. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
 3. Radličková pracovní sekce podřízne a zkypří půdu.
 4. Střední smyková lišta urovná zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
 5. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
 6. Zadní smyková lišta dorovná povrch.

Předseťový kombinátor Kompaktomat K 600 NS

 1. Kypřiče stop kol traktoru pro nadzvednutí utužené půdy.
 2. Přední smyková lišta pro hrubé urovnání povrchu.
 3. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
 4. Radličková pracovní sekce podřízne a zkypří půdu.
 5. Střední smyková lišta urovná zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
 6. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
 7. Zadní smyková lišta dorovná povrch.

Robustní konstrukce

Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

Vysokopevnostní materiály
Na klíčových uzlech jsou použity zušlechtěné vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost. Silně dimenzovaný rám.
Robusní smyková lišta
Robusní přední smyková lišta zajišťující stržení svrchních vrstev ornice.
Jištění radlic
Automaticky odjištěné radlice.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

 • Minimum seřizovacích míst.
 • Minimum mazacích míst.
Přední smyková lišta
Nastavení výšky přední smykové lišty.
Smyková lišta za radlicemi
Nastavení výšky smykové lišty za šípovými radlicemi.
Pracovní hloubka
Nastavení pracovní hloubky radlic.

Možnost volby z několika typů radličkových sekcí

Rozdíly mezi jednotlivými sekcemi jsou blíže popsány v kartě Příslušenství

Sekce AL
Sekce CF
Sekce AP

Parametry

 Technické parametry  Jednotky Kompaktomat
K 250 N
Kompaktomat
K 300 N
Kompaktomat
K 400 NS
Kompaktomat
K 500 NS
Kompaktomat
K 600 NS
Pracovní šířka mm 2 580 3 000 4 000 5 000 6 000
Transportní šířka mm 2 580 3 000 3 000 3 000 3 000
Celková délka stroje mm 2 640 2 640 2 930 3 200 3 200
Pracovní hloubka mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100
Počet radlic - šípové AL
Počet radlic - dlátové CF
Počet radlic - šípové AP
ks 11
26
11
13
30
12
18
39
16
23
49
23
27
59
24
Pracovní výkon ha/h 2–3 2,2–3,2 3–4 5–6 6–7,2
Tažný prostředek 1 kW
HP
55
75
70
95
90
125
120
165
130
180
Pracovní rychlost km/h 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14
Maximální přepravní rychlost 3 km/h 20 20 20 20 20
Maximální svahová dostupnost ° 11 11 6 6 6
Počet hydraulických okruhů / tlak bar 0 1–3 / 200 1–3 / 200 1–3 / 200
Počet hydrospojek / typ ks 0 0 2–6 / ISO 12,5 2–6 / ISO 12,5 2–6 / ISO 12,5
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 2 TBZ kat. 2 TBZ kat. 3 TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Požadavek na závěs traktoru
Rozteč dolních závěsných kloubů
(měřeno na osách kloubů)
mm 870 ± 1,5 870 ± 1,5 1010 ± 1,5 1010 ± 1,5 1010 ± 1,5
Požadavek na závěs traktoru
Průměr díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje
mm 29 29 37,5 37,5 37,5
Požadavek na závěs traktoru
Průměr díry horního závěsného kloubu pro závěsný čep stroje
mm 26 26 32,5 32,5 32,5
Hmotnost stroje 2 kg 1 155 1 510 2 670 3 150  3 500


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Hmotnost varianty stroje: přední lištový válec, AL sekce, zadní crosskill válec se smykem.
3 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.

N - nesený stroj
NS - nesený sklápěný stroj


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Příslušenství

Válce

Crosskill válec CR
Průměr  400 mm
Hmotnost 170 kg/m 

 

Možno aplikovat pouze jako zadní válec.

Výborná práce na lehkých, středních i těžkých půdách, kvalitně utužuje a drobí hrudy.

Dvojitý crosskill válec DCR
Průměr  400 mm
Hmotnost 202 kg/m 

 

Možno aplikovat pouze jako zadní válec.

Výborná práce na lehkých, středních i těžkých půdách, kvalitně utužuje a drobí hrudy. Oproti crosskill válci intenzivněji drobí hrudy.

Lištový spirálový válec SB
Průměr  400 mm
Hmotnost 60 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitně drobí hrudy. Je vhodný do vlhkých podmínek.

Lištový válec BR
Průměr  400 mm
Hmotnost 60 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitně drobí hrudy. Není příliš vhodný do vlhkých podmínek.

Ring válec RR
Průměr  400 mm
Hmotnost 115 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitní práce na všech typech půd, dobré hloubkové vedení, vhodný i do vlhčích půd.

Velmi důležitá je správná volba typu válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.

Válec Crosskill
CR
Dvojitý crosskill
DCR
Lištový
BR
Lištový spirálový
SB
Ring
RR
Drobení  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Pěchování  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Hloubkové vedení  ●○○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●●
Odolnost proti ucpávání  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Vhodnost do kamenitých půd  ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Vhodnost do mokrých půd  ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Těžké půdy  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Střední půdy  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Lehké půdy  ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Radlice

Radlice Kompaktomat

Pro sekci AL / AP.

Dláto CARBIDE

Pro sekci CF.

Ostří pružné radlice

Pro sekci CF.


Sekce

Sekce AL

Radličková sekce je osazena šípovými radlicemi o šířce 25 cm ve dvou řadách. Každá z radlic je jištěna listovou pružinou. Tato radličková sekce je vhodná do lehčích půdních podmínek bez rostlinných zbytků. Za radlicemi je standardně umístěna výškově stavitelná usměrňovací lišta.

Sekce CF

Radličková sekce je osazena úzkými dláty o šířce 3,5 cm ve čtyřech řadách. Tato radličková sekce je vhodná pro zpracování půdy na jaře, kdy není žádoucí vytahovat na povrch mokrou zeminu, nebo do těžkých půd. Za radlicemi je standardně umístěna usměrňovací lišta.

Sekce AP

Univerzální radličková sekce je osazena šípovými radlicemi o šířce 25 cm ve dvou řadách. Radlice jsou namontovány na slupicích s geometrií zlepšující průchodnost rostlinných zbytků. Proto je tato radličková sekce vhodná na pozemky s vyšším výskytem nadrcených rostlinných zbytků i do těžkých půd. Za radlicemi je standardně umístěna výškově stavitelná usměrňovací lišta.

Sekce AL AL-L 1 CF CF-L 1 AP AP-L 1 AL4 1
Počet řad radlic (ks) /
Rozteč řad (mm)
2 / 400  2 / 510 4 / 240  4 / 265 2 / 490  2 / 600 4 / 270
Smyk za radlicemi ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Celoplošné zpracování ●●●● ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do lehkých půd ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do středních půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do těžkých půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do kamenitých půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●○
Vhodnost do mokrých půd ●●○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Odolnost proti ucpávání ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○

1 Sekce je určena pro Kompaktomat LONG. Díky prodloužené rozteči se vyznačuje lepší průchodností.


Kypřiče stop

Kypřiče stop CC

Kompaktomat K 500 NS + K 600 NS

Konstrukce neseného stroje neumožňuje umístit kypřiče stop přímo na stroj. Z tohoto důvodu je možné mezi traktor a nesený stroj připevnit přídavný rám s kypřiči stop. Konstrukce kypřičů stop se ke stroji připevní na tříbodový závěs.

Kypřiče stop CC

Kompaktomat K 300 N + K 400 NS

Konstrukce neseného stroje neumožňuje umístit kypřiče stop přímo na stroj. Z tohoto důvodu je možné mezi traktor a nesený stroj připevnit přídavný rám s kypřiči stop. Konstrukce kypřičů stop se ke stroji připevní na tříbodový závěs.


Přední smyky

Pevný smyk

Automaticky odjištěný smyk v zubatém profilu. Masivní konstrukce pro precizní urovnání hrubé brázdy.
FL = pevný smyk mechanický, FH = pevný smyk hydraulický.

Flexi-board

Automaticky odjištěný smyk ze samostatných pružných segmentů. Lepší drobení hrud.
L = Flexi-board, FB = Flexi-board hydraulický.


Finish sekce

Smyková lišta

Pasivní urovnání půdy po zadním válci. Možno aplikovat za všemi typy zadních válců.

Dorazy smykové lišty

Otočné dorazy pro možnost agresivnějšího nastavení zadní smykové lišty.

Finiš váleček RF

Aktivní rozdrobení zbylých hrud po zadním válci.

Finiš váleček RFC

Aktivní rozdrobení zbylých hrud po zadním válci.


Volitelná výbava

Hydraulické ovládání hloubky

Zvýšení produktivity:

 • ovládání z pohodlí kabiny traktoru
 • možnost plynulé změny nastavení polohy podle aktuálních podmínek bez nutnosti zastavit soupravu
 • odstranění nepříjemné fyzické námahy

Lze instalovat dodatečně i na starší stroje.

Hydraulické ovládání smyků

Zvýšení produktivity:

 • ovládání z pohodlí kabiny traktoru
 • možnost plynulé změny nastavení polohy podle aktuálních podmínek bez nutnosti zastavit soupravu
 • odstranění nepříjemné fyzické námahy

Lze instalovat dodatečně i na starší stroje.