Předseťový kombinátor Kompaktomat PS

Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

 

Předseťový kombinátor Kompaktomat NS

Technologie

Kompaktomat PS

Kompaktomat PS LONG

1 Zóna kypření stop kol traktoru. Dokonalé prokypření kolejí eliminuje nerovnoměrné vzcházení rostlin po zasetí.
2 Zóna základního urovnání povrchu půdy. Precizně urovnaný povrch půdy umožňuje následné rovnoměrné utužení a kypření seťového lůžka.
3 Zóna předpěchování půdy předním válcem. Přední válec drtí hrudy na povrchu, zároveň však pěchuje půdu do hloubky a obnovuje půdní kapilaritu.
4 Zóna tvorby seťového lůžka. Půda je prokypřena radličkovou kypřící sekcí do nastavené hloubky. Hloubka by měla být shodná s budoucí hloubkou setí. Při použití šípových radliček dochází k celoplošnému seříznutí a hubení plevelů.
5 Zóna urovnání hrůbků za radličkovou kypřící sekcí.
6 Zóna dopěchování půdy zadním válcem. Válec jemně drtí hrudy a zajišťuje finální utužení seťového lůžka tak, aby byla plně obnovena půdní kapilarita. Intenzivní vzlínání půdní vláhy k povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení rostlin i v sušším období.
7 Zóna finálního urovnání povrchu půdy. Zadní smyk nebo finiš válečky zajistí dokonalou rovinu a minimální hrudovitost pro následné setí.

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě.

Široká škála pracovních záběrů

Polonesené stroje jsou nabízeny v pracovních záběrech od 3 m do 9,7 m. Široká škála pracovních záběrů pokrývá jak drobné farmáře s menšími traktory, tak obří zemědělské podniky vybavené výkonnými traktory.

Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud

Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin. Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě.

Široká škála pracovních záběrů

Polonesené stroje jsou nabízeny v pracovních záběrech od 3 m do 9,7 m. Široká škála pracovních záběrů pokrývá jak drobné farmáře s menšími traktory, tak obří zemědělské podniky vybavené výkonnými traktory.

Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud

Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin. Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.

Jediný přejezd perfektně připraví půdu pro setí plodin

Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.

Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny.

Snadná obsluha, možnost agregace s dalšími stroji

Na přání zákazníka lze kombinátor opatřit hydraulickým nastavením hloubky radličkové sekce a hydraulickým nastavením předního smyku. Polonesené stroje můžou být taktéž vybaveny zadním tříbodovým závěsem kategorie 2, do kterého lze agregovat přídavné drobicí crosskill válce, vhodné především pro letní období, kdy je nutné intenzivně drobit tvrdé vyschlé hroudy. Další možností je agregace secího stroje a vytvoření produktivní secí kombinace. Za tímto účelem lze Kompaktomat osadit i doplňkovým hydrorozvodem.

Minimální nároky na údržbu

Ovládací prvky předseťového kombinátoru jsou konstruovány se zřetelem na zajištění maximální bezpečnosti pracovníků. Jednoduchá, ale kvalitní konstrukce vyžaduje minimální nároky na údržbu.

ŠPATNĚ
Při nerovnoměrném zpracování půdy hrozí špatné a nerovnoměrné vcházení rostlin.
SPRÁVNĚ
Rovnoměrné zpracování půdy předseťovým kombinátorem Kompaktomat předurčuje rovnoměrné vzcházení rostlin.

Výborné utužení → zajištění vsakování i vzlínání vody

Vysoký výkon a kvalita práce

 • 7 operací provedených jediným přejezdem.
 • Vysoká pracovní rychlost až do 14 km/h.
 • Výborné zpětné utužení a obnovení kapilarity půdy zaručující rovnoměrné vzcházení.
 • Přesné nastavení hloubky radlic zajišťuje precizní přípravu seťového lůžka pro každou plodinu.
 • Automatické jištění radlic zajišťuje bezproblémový provoz.
 • Výborný rovnací efekt nerovností na poli.
 • 7 operací provedených jediným přejezdem.
 • Vysoká pracovní rychlost až do 14 km/h.
 • Výborné zpětné utužení a obnovení kapilarity půdy zaručující rovnoměrné vzcházení.
 • Přesné nastavení hloubky radlic zajišťuje precizní přípravu seťového lůžka pro každou plodinu.
 • Automatické jištění radlic zajišťuje bezproblémový provoz.
 • Výborný rovnací efekt nerovností na poli.

Kompaktomat LONG = prodloužená konstrukce umožňující vyšší modularitu stroje

Příklady variant stroje pro intenzivnější zpracování půdy s nižší průchodností rostlinných zbytků

CA-FL-SB-FRL-AL4-PSL-CR+CR-RFC
CA-FL-SB-FRL-AL4-PSL-DCR-LF
CA-FL-SB-FRL-AL4-PSL-SB+CR-RFC
CA-FL-SB-FRL-AP-PSL-CR+CR-LF
CC-FB-RR-AL-L-CR-LF
CC-FB-SB-FRL-CF-L-PSL-DCR-LF

Příklady variant stroje pro vyšší průchodnost rostlinných zbytků při zachování intenzity zpracování půdy

CA-FB-SB-AP-L-PSD-CR-LF
CA-FB-SB-AP-L-PSD-DCRL-LF
CA-FB-SB-AP-PSD-DCRL-RF
CA-FB-SB-AP-PSD-DCR-RF
CA-FB-SB-AP-PSD-SB+CR-RF
CA-FL-SB-AP-PSL-DCRL-LF

Technika

Předseťový kombinátor Kompaktomat K PS

 1. Kypřiče stop kol traktoru pro nadzvednutí utužené půdy.
 2. Přední smyková lišta pro hrubé urovnání povrchu.
 3. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
 4. Radličková pracovní sekce podřízne a zkypří půdu.
 5. Střední smyková lišta urovná zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
 6. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
 7. Zadní smyková lišta dorovná povrch.

Předseťový kombinátor Kompaktomat K PS LONG

 1. Kypřiče stop kol traktoru pro nadzvednutí utužené půdy.
 2. Přední smyková lišta pro hrubé urovnání povrchu.
 3. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
 4. Prodloužená čtyřřadá radličková pracovní sekce se zvýšenou průchodností podřízne a zkypří půdu.
 5. Střední smyková lišta urovná zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
 6. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
 7. Zadní smyková lišta dorovná povrch.

Předseťový kombinátor Kompaktomat K PS LONG

 1. Kypřiče stop kol traktoru pro nadzvednutí utužené půdy.
 2. Přední smyková lišta pro hrubé urovnání povrchu.
 3. Přední válec pro hrubé rozdrobení hrud.
 4. Prodloužená dvouřadá radličková pracovní sekce se zvýšenou průchodností podřízne a zkypří půdu.
 5. Střední smyková lišta urovná zkypřenou půdu a nasměruje ji pod zadní válec.
 6. Zadní válec pro jemné zpracování půdy.
 7. Zadní smyková lišta dorovná povrch.

Robustní konstrukce

Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

Robustní konstrukce

Vysokopevnostní materiály
Na klíčových uzlech jsou použity zušlechtěné vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost. Silně dimenzovaný rám.
Robusní smyková lišta
Robusní přední smyková lišta zajišťující stržení svrchních vrstev ornice.
Jištění radlic
Automaticky odjištěné radlice.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

 • Minimum seřizovacích míst.
 • Minimum mazacích míst.
Přední smyková lišta
Nastavení výšky přední smykové lišty.
Smyková lišta za radlicemi
Nastavení výšky smykové lišty za šípovými radlicemi.
Pracovní hloubka
Nastavení pracovní hloubky radlic.

Chytře řešená konstrukce stroje

Výhodou konstrukce tohoto stroje je jeho víceúčelovost a nastavitelnost přinášející vysokou variabilitu práce.

Sklápění pro přepravu je řešené tak, aby:

 • stroj nepřesahoval maximální přepravní šířku 3 metry a maximální transportní výšku 4 metry
 • sklápění je hydraulické a plně automatické

Sklápění pro přepravu je řešené tak, aby:

 • stroj nepřesahoval maximální přepravní šířku 3 metry a maximální transportní výšku 4 metry
 • sklápění je hydraulické a plně automatické

Možnost volby z několika typů radličkových sekcí

Rozdíly mezi jednotlivými sekcemi jsou blíže popsány v kartě Příslušenství

Sekce AL
Sekce CF
Sekce AP
Sekce AL4

Možnost agregace s dalšími stroji

Polonesené předseťové kombinátory Kompaktomat K 300 P – K 1000 PS umožňují agregaci s dalšími zařízeními nebo stroji. K tomu účelu je nutné dovybavit je zadním tříbodovým závěsem kategorie 2, jedná se o nadstandardní výbavu.

Agregace předseťových kombinátorů Kompaktomat s přídavnými válci

Pro agregaci s např. drobicími válci postačí dovybavit kombinátor pouze zadním tříbodovým závěsem.

Agregace předseťových kombinátorů Kompaktomat se secím strojem

Pro agregaci s pneumatickým secím strojem je možné kombinátor rozšířit o hydraulický pohon ventilátoru a hydraulický okruh pro ovládání znamenáků secího stroje.

Parametry

Technické parametry - nebržděná varianta

 Technické parametry  Jednotky Kompaktomat
K 300 P
Kompaktomat
K 400 PS
Kompaktomat
K 450 PS
Kompaktomat
K 500 PS
Kompaktomat
K 600 PS
Pracovní šířka mm 3 000 4 000 4 500 5 000 6 000
Transportní šířka mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Transportní výška mm 1 650 2 670  3 030  2 790 3 230
Celková délka stroje mm 5 965 5 965 5 965 6 105 6 105
Pracovní hloubka mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100
Počet radlic - šípové AL
Počet radlic - dlátové CF
Počet radlic - šípové AP
ks 13
30
12
18
39
16
20
47
20
23
49
23
27
59
24
Pracovní výkon ha/h 2,2–3,2 3–4 3,5–4,5 3–5 3,5–6
Tažný prostředek 1 kW
HP
70
95
90
125
110
150
120
165
130
180
Pracovní rychlost km/h 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14
Maximální přepravní rychlost 4 km/h 30 30 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 11 6 6 6 6
Rozměr pneu - transport   400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 19,0/45-17 19,0/45-17
Počet hydraulických okruhů / tlak bar  2–4 / 200 2–4 / 200  2–4 / 200 2–4 / 200 2–4 / 200
Počet hydrospojek / typ    4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5  4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5

Požadavek na závěs traktoru
Osová rozteč dolních závěsných kloubů
(alternativní rozteč)

mm 1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)
Požadavek na závěs traktoru
Průměr díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje
(alternativní Ø)
mm 37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm
Zatížení nápravy kg 1 960 2 080 2 240 2 730 2 950
Hmotnost stroje 2 kg 2 360 3 010 3 340 4 025 4 360

Technické parametry - bržděná varianta

 Technické parametry  Jednotky Kompaktomat
K 500 PS
Kompaktomat
K 600 PS
Kompaktomat
K 700 PS
Kompaktomat
K 800 PS
Kompaktomat
K 1000 PS
Pracovní šířka mm 5 000 6 000 7 000 8 000 9 850
Transportní šířka mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Transportní výška mm  2 790 3 230 3 830  4 000 4 000
Celková délka stroje mm 6 105 6 105 6 105 6 105 6 660
Pracovní hloubka mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100
Počet radlic - šípové AL
Počet radlic - dlátové CF
Počet radlic - šípové AP
ks 23
49
23
27
59
24
31
69
31
35
77
32
43
91
38
Pracovní výkon ha/h 3–5 3,5–6 4,5–7 5,5–8 8,5–10
Tažný prostředek 1 kW
HP
120
165
130
180
150
205
160
220
180
245
Pracovní rychlost km/h 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14
Maximální přepravní rychlost 4 km/h 30 30 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 6 6 6 6 6
Rozměr pneu - transport   19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17
Typ brzdy / rozvod 3   vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový
Potřebný tlak 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Rozměr brzd   300/60 300/60 300/60 300/60 300/90
Počet hydraulických okruhů / tlak bar  2–4 / 200 2–4 / 200  2–4 / 200 2–4 / 200 2–4 / 200
Počet hydrospojek / typ    4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5  4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5

Požadavek na závěs traktoru
Osová rozteč dolních závěsných kloubů
(alternativní rozteč)

mm 1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
Požadavek na závěs traktoru
Průměr díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje
(alternativní Ø)
mm 37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(50)
37,5
(50)
37,5
(50)
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm
Zatížení nápravy kg 2 730 2 950 3 360 3 620 4 520
Hmotnost stroje 2 kg 4 025 4 360 4 960 5 345 6 920

Předseťový kombinátor Kompaktomat PS LONG

 Technické parametry  Jednotky Kompaktomat
K 500 PS LONG
Kompaktomat
K 600 PS LONG
Kompaktomat
K 700 PS LONG
Kompaktomat
K 800 PS LONG
Kompaktomat
K 1000 PS LONG
Pracovní šířka mm 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000
Transportní šířka mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Transportní výška mm  2 790 3 230 3 830  4 000 4 000
Celková délka stroje mm 6 355 6 355 6 355 6 355 6 910
Pracovní hloubka mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100

Počet radlic - šípové AL
Počet radlic - šípové AL4
Počet radlic - dlátové CF
Počet radlic - šípové AP

ks 23
41
49
23
27
47
59
24
31
55
69
31
35
61
77
32
43
91
38
76
Pracovní výkon ha/h 3–5 3,5–6 4,5–7 5,5–8 8,5–10,0
Tažný prostředek 1 kW
HP
120
165
130
180
150
205
160
220
180
245
Pracovní rychlost km/h 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14
Maximální přepravní rychlost 4 km/h 30 30 30 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 6 6 6 6 6
Rozměr pneu - transport   19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17
Typ brzdy / rozvod 3   vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový
Potřebný tlak 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Bržděná / nebržděná varianta   ano / ano ano / ano ano / ano ano / ne ano / ne
Rozměr brzd   300/60 300/60 300/60 300/60 300/60
Počet hydraulických okruhů / tlak bar  2–4 / 200 2–4 / 200  2–4 / 200 2–4 / 200 2–4 / 200
Počet hydrospojek / typ    4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5  4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5 4–8 / ISO 12,5

Požadavek na závěs traktoru
Osová rozteč dolních závěsných kloubů
(alternativní rozteč)

mm 1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
Požadavek na závěs traktoru
Průměr díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje
(alternativní Ø)
mm 37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(50)
37,5
(50)
37,5
(50)
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm
Zatížení nápravy kg 2 810 3 030 3 460 3 720 4 850
Hmotnost stroje 2 kg 4 125 4 460 5 110 5 495 7 420


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Hmotnost varianty stroje: přední lištový válec, AL sekce, zadní crosskill válec se smykem.
3 Alternativa typu brzd: hydraulické, tlak 130 ± 5 bar (určeno pro francouzský trh).
4 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.

P - polonesený stroj
PS - polonesený sklápěný stroj


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Modularita

Kompaktomat STANDARD - vhodný pro intenzivnější zpracování půdy po orbě s minimem rostlinných zbytků

Kompaktomat LONG - vhodný pro zpracování půdy po kypření s větším množstvím podrcených rostlinných zbytků na povrchu

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Kompaktomat PS LONG

Kompaktomat K 1000 PS & DV 1000 NS

Kompaktomat K 800 PS LONG

Příslušenství

Válce

Crosskill válec CR
Průměr  400 mm
Hmotnost 170 kg/m 

 

Možno aplikovat pouze jako zadní válec.

Výborná práce na lehkých, středních i těžkých půdách, kvalitně utužuje a drobí hrudy.

Dvojitý crosskill válec DCR
Průměr  400 mm
Hmotnost 202 kg/m 

 

Možno aplikovat pouze jako zadní válec.

Výborná práce na lehkých, středních i těžkých půdách, kvalitně utužuje a drobí hrudy. Oproti crosskill válci intenzivněji drobí hrudy.

Lištový spirálový válec SB
Průměr  400 mm
Hmotnost 60 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitně drobí hrudy. Je vhodný do vlhkých podmínek.

Lištový válec BR
Průměr  400 mm
Hmotnost 60 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitně drobí hrudy. Není příliš vhodný do vlhkých podmínek.

Ring válec RR
Průměr  400 mm
Hmotnost 115 kg/m

 

Možno aplikovat jako přední i jako zadní válec.

Kvalitní práce na všech typech půd, dobré hloubkové vedení, vhodný i do vlhčích půd.

Velmi důležitá je správná volba typu válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.

Válec Crosskill
CR
Dvojitý crosskill
DCR
Lištový
BR
Lištový spirálový
SB
Ring
RR
Drobení  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Pěchování  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Hloubkové vedení  ●○○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●●
Odolnost proti ucpávání  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Vhodnost do kamenitých půd  ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Vhodnost do mokrých půd  ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Těžké půdy  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Střední půdy  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Lehké půdy  ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Radlice

Radlice Kompaktomat

Pro sekci AL / AP.

Dláto CARBIDE

Pro sekci CF.

Ostří pružné radlice

Pro sekci CF.

Radlice Kompaktomat

Pro sekci AL4


Sekce

Sekce AL

Radličková sekce je osazena šípovými radlicemi o šířce 25 cm ve dvou řadách. Každá z radlic je jištěna listovou pružinou. Tato radličková sekce je vhodná do lehčích půdních podmínek bez rostlinných zbytků. Za radlicemi je standardně umístěna výškově stavitelná usměrňovací lišta.

Sekce CF

Radličková sekce je osazena úzkými dláty o šířce 3,5 cm ve čtyřech řadách. Tato radličková sekce je vhodná pro zpracování půdy na jaře, kdy není žádoucí vytahovat na povrch mokrou zeminu, nebo do těžkých půd. Za radlicemi je standardně umístěna usměrňovací lišta.

Sekce AP

Univerzální radličková sekce je osazena šípovými radlicemi o šířce 25 cm ve dvou řadách. Radlice jsou namontovány na slupicích s geometrií zlepšující průchodnost rostlinných zbytků. Proto je tato radličková sekce vhodná na pozemky s vyšším výskytem nadrcených rostlinných zbytků i do těžkých půd. Za radlicemi je standardně umístěna výškově stavitelná usměrňovací lišta.

Sekce AL4

Varianta pro Kompaktomat LONG.

Čtyřřadá sekce s dlátky na pružných slupicích.

Sekce AL AL-L 1 CF CF-L 1 AP AP-L 1 AL4 1
Počet řad radlic (ks) /
Rozteč řad (mm)
2 / 400  2 / 510 4 / 240  4 / 265 2 / 490  2 / 600 4 / 270
Smyk za radlicemi ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Celoplošné zpracování ●●●● ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do lehkých půd ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do středních půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do těžkých půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnost do kamenitých půd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●○
Vhodnost do mokrých půd ●●○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Odolnost proti ucpávání ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○

1 Sekce je určena pro Kompaktomat LONG. Díky prodloužené rozteči se vyznačuje lepší průchodností.


Kypřiče stop

Kypřič stop s šípovou radličkou CA

Automaticky odjištěný kypřič stop traktoru s šípovou radličkou. Vhodnější do lehčích půd, kde nehrozí „vytahování“ vlhkých hrud na povrch.

Kypřič stop s dlátovou radličkou CC

Automaticky odjištěný kypřič stop traktoru s dlátovou radličkou. Vhodnější do těžších půd, kde hrozí „vytahování“ vlhkých hrud na povrch.


Přední smyky

Pevný smyk

Automaticky odjištěný smyk v zubatém profilu. Masivní konstrukce pro precizní urovnání hrubé brázdy.
FL = pevný smyk mechanický, FH = pevný smyk hydraulický.

Flexi-board

Automaticky odjištěný smyk ze samostatných pružných segmentů. Lepší drobení hrud.
L = Flexi-board, FB = Flexi-board hydraulický.


Finish sekce

Smyková lišta

Pasivní urovnání půdy po zadním válci. Možno aplikovat za všemi typy zadních válců.

Dorazy smykové lišty

Otočné dorazy pro možnost agresivnějšího nastavení zadní smykové lišty.

Finiš váleček RF

Aktivní rozdrobení zbylých hrud po zadním válci.

U Kompaktomatu LONG lze aplikovat na všechny typy válců.
U Kompaktomatu PS nelze aplikovat za zadní dvouřadé válce.

Finiš váleček RFC

Aktivní rozdrobení zbylých hrud po zadním válci.

U Kompaktomatu LONG lze aplikovat na všechny typy válců.
U Kompaktomatu PS nelze aplikovat za zadní dvouřadé válce.


Zadní závěs - agregace s dalšími stroji

Hydraulický okruh ovládání znamenáků secího stroje

Možnost na stroj Kompaktomat se zadním TBZ domontovat jednohadicový nebo dvouhadicový okruh pro ovládání znamenáků secího stroje.

Hydraulický okruh pohonu ventilátoru secího stroje

Možnost na stroj Kompaktomat se zadním TBZ domontovat okruh pro pohon ventiláru pneumatického secího stroje.

Zadní závěs TBZ kategorie 2 + 3

V zadní části stroje je u polonesených strojů Kompaktomat možné naistalovat zadní závěs pro agregaci s dalším strojem. Součástí zadního závěsu je dvouhadicový okruh pro sklápění přídavného zařízení.


Varianty závěsů

Závěs TBZ

T2, T3, T4 – agregace do ramen zadního závěsu.

T2 - tažné čepy Ø 28 mm
T3 - tažné čepy Ø 36 mm
T4 - tažné čepy Ø 50 mm

Oko do spodního závěsu

C40, C50, C70 – agregace do pevného agrozávěsu. Maximální svislé zatížení tažného oka 3 000 kg.

C40 - tažný čep Ø 40 mm
C50 - tažný čep Ø 50 mm
C70 - tažný čep Ø 70 mm

Závěs K80 Ø 80 mm

K80 – agregace do pevného agrozávěsu. Maximální svislé zatížení tažného oka 3 000 kg.
K80 – tažná koule 80 mm


Volitelná výbava

Hydraulické ovládání hloubky

Zvýšení produktivity:

 • ovládání z pohodlí kabiny traktoru
 • možnost plynulé změny nastavení polohy podle aktuálních podmínek bez nutnosti zastavit soupravu
 • odstranění nepříjemné fyzické námahy

Lze instalovat dodatečně i na starší stroje.

Hydraulické ovládání smyků

Zvýšení produktivity:

 • ovládání z pohodlí kabiny traktoru
 • možnost plynulé změny nastavení polohy podle aktuálních podmínek bez nutnosti zastavit soupravu
 • odstranění nepříjemné fyzické námahy

Lze instalovat dodatečně i na starší stroje.

Přídavný smyk za přední válec FRL

Určen pro Kompaktomat LONG.

Automaticky odjištěný smyk s možností nastavení spodní polohy. Smyk zajišťuje intenzivnější promíchání = jemnější strukturu půdy.