Technologie

Secí stroj Impact NS

1 Zóna ukládání hnojiv. Hnojivo je uloženo cca 5 cm vedle osiva do hloubky 6–12 cm. Při ukládání hnojiva zároveň dochází k částečnému hutnění seťového lůžka.
2 Zóna rozhrnutí rostlinných zbytků. Hvězdicové rozhrnovače rostlinných zbytků zajistí účinné vyčištění rostlinných zbytků z prostoru setí.
3 Zóna tvorby seťového lůžka a ukládání osiva. Dvojdiskové secí botky účinně vytváří utužené seťové lůžko (V drážku) a precizně ukládají osivo do požadované hloubky. Díky vysokému přítlaku lze na secí botky přenést až 70% hmotnosti celého stroje. Utužené seťové lůžko a V drážka zajišťují výborný kontakt osiva s půdou a půdní vodou.
4 Zóna pro zamáčknutí osiva do V drážky a jeho ustálení na přesném místě.
5 Zóna bočního přimáčknutí osiva. Kopírovací kolečko stlačí V drážku s osivem, díky čemuž dojde k bočnímu přimáčknutí osiva k půdě. Nad osivem zůstává kyprý prostor pro snadné vzcházení rostlin.

Technika

Secí stroj Impact NS

 1. Oboustranné přihnojení diskovými jednotkami.
 2. Výsevné jednotky přesného setí.

Impact je určený k přesnému výsevu širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, řepka) s možností přihnojení granulovanými hnojivy. Impact má masivní konstrukci, zajišťující přesné uložení hnojiva a osiva do požadované hloubky i v těžších půdních podmínkách.

Systém tandemově uspořádaných diskových přihnojovacích jednotek zajišťuje nejen přesné oboustranné uložení hnojiva do kořenové zóny, ale také pásové předzpracování půdy umožňující následné přesné uložení osiva do předpřipraveného seťového lůžka.

Koncepce secího stroje Impact umožnuje dosahovat vysokých pracovních rychlostí setí, dle půdních podmínek v rozsahu 10–15 km/h.

Impact je určený k přesnému výsevu širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, řepka) s možností přihnojení granulovanými hnojivy. Impact má masivní konstrukci, zajišťující přesné uložení hnojiva a osiva do požadované hloubky i v těžších půdních podmínkách.

Systém tandemově uspořádaných diskových přihnojovacích jednotek zajišťuje nejen přesné oboustranné uložení hnojiva do kořenové zóny, ale také pásové předzpracování půdy umožňující následné přesné uložení osiva do předpřipraveného seťového lůžka.

Koncepce secího stroje Impact umožnuje dosahovat vysokých pracovních rychlostí setí, dle půdních podmínek v rozsahu 10–15 km/h.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h, vysoká spolehlivost výsevu.
 • Vysoce pokrokový systém elektronické kontroly jednocení každého zrna.
 • Elektronická kontrola všech funkcí stroje během práce – systém ISO bus.
 • Oboustranné přihnojení tandemově umístěnými diskovými jednotkami.
 • Pásové předzpracování půdy a vytvoření seťového lůžka.
 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h, vysoká spolehlivost výsevu.
 • Vysoce pokrokový systém elektronické kontroly jednocení každého zrna.
 • Elektronická kontrola všech funkcí stroje během práce – systém ISO bus.
 • Oboustranné přihnojení tandemově umístěnými diskovými jednotkami.
 • Pásové předzpracování půdy a vytvoření seťového lůžka.

Robustní konstrukce

Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

 • Na klíčových uzlech použity zušlechtěné vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost
Hydraulické sklápění
Hydraulické sklápění do transportní polohy.
Bezúdržbová ložiska
Bezúdržbové uložení disků zajišťující provoz stroje bez nutnosti domazávání.
Odolné uložení přihnojovacích jednotek
Odolné a bezúdržbové pryžové uložení přihnojovacích jednotek pro přizpůsobení se terénu s jištěním proti přetížení.
Vysoce odolné výsevní jednotky
Vysoce odolné výsevní jednotky s pružným přítlakem.

Varianty zásobníku na granulované hnojivo

Secí stroj Impact + secí vůz Falcon SW
Objem zásobníku 4 000 litrů
Secí stroj Impact + přední zásobník Monsun MF
Objem zásobníku 1 100 litrů

Elektronický systém kontroly výsevu

Secí jednotky jsou vybaveny vysoce pokrokovým systémem kontroly výsevu. Speciální senzory snímají každé jednotlivé zrno a přesně vyhodnotí, zda se vyskytují mezery nebo dvojáky. Veškeré informace o práci secího stroje se zobrazují na ISO-bus terminálu v traktoru. Obsluha má tedy neustále okamžitou kontrolu všech funkcí stroje a může přizpůsobit jeho seřízení a rychlost pojezdu okamžitým půdním podmínkám.

Parametry

 Technické parametry  Jednotky Impact 6 NS Impact 8 NS
Pracovní šířka mm 4 500 6 000
Transportní šířka mm 3 000 3 000
Transportní výška mm 2 400  
Celková délka stroje mm 2 350 2 350
Pracovní hloubka mm 100  100 
Objem zásobníku / 1 secí botka l 35 35
Přítlak secích botek kg 40 40
Průměr secích disků mm 390 390 
Pracovní výkon ha/h 4,5─6  6─9 
Tažný prostředek 1 kW
HP
75
100 
90
125 
Pracovní rychlost km/h  6─15 6─15 
Maximální přepravní rychlost 3 km/h 20  20 
Maximální svahová dostupnost ° 6
Potřebný tlak 2 kPa  8
Počet hydraulických okruhů / tlak bar 3 / 200   3 / 200
Počet hydrospojek / typ   6 / ISO 12,5  6 / ISO 12,5 
Průtok oleje pro ovládání stroje l/min 30 30
Požadavek na elektrickou soustavu  A 30 30
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnost stroje kg 2 700 3 200


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Alternativa hydraulické brzdy / provozní tlak 130 ± 5 bar.
3 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Příslušenství

Zobrazovací jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozměr displeje 8"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 2
Vstup pro kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Výbava  
Rozměr displeje 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 5
Vstup pro kamery OK
GSM modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nelze dokoupit 
OK V základní výbavě