Projekty

OPZPoskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: březen 2017 až únor 2019

Název projektu: Farmet - firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004570

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Farmet a.s. jako hlavního žadatele a pro zaměstnance společnosti MAJKA - ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, s.r.o. jako partnera. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnostech realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u uvedených zaměstnavatelů.

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 178
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 152
Počet účastníků 54+: 46

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.