Secí stroj Falcon PRO Tandem

Široké možnosti aplikace hnojiv a setí plodin v jedné operaci

Radličkový secí stroj Falcon PRO Tandem Radličkový secí stroj Falcon PRO Tandem

Technologie

Falcon PRO Tandem: Celoplošné setí a přihnojení k osivu

Falcon PRO Tandem: Celoplošné setí a přihnojení k osivu

Falcon PRO Tandem: Pásové setí a přihnojení pod patu

Falcon PRO Tandem: Pásové setí a přihnojení pod patu

1 Zóna předpěchování půdy a drobení hrud. Přední pneumatikový válec účinně pěchuje půdu a drobí velké hrudy.
2 Zóna ukládání osiva a hnojiva v jedné operaci. Osivo a hnojivo je ukládáno speciálními radličkami. Radličky zajistí vytvoření seťového lůžka a uložení osiva do pásků s roztečí cca 12 cm. Radličky zároveň ukládají granulované hnojivo do kořenové zóny budoucích rostlin vždy mezi dva pásky osiva.
3 Zóna urovnání hrůbků a zakrytí osiva za radličkami. Prutový zavlačovač se speciálními dvojprsty účinně urovnává povrch půdy za radlicemi.
4 Zóna finálního utužení půdy a přimáčknutí osiva. Veké flotační pneumatiky zajišťují velmi šetrné a rovnoměrné finální utužení půdy a přimáčknutí osiva.
5 Zóna finálního urovnání povrchu půdy a rozptýlení rostlinných zbytků. Dvojřadý prutový zavlačovač velmi efektivně urovná povrch půdy a rozprostře rostlinné zbytky.

Varianty setí a přihnojení

Celoplošné setí a přihnojení k osivu

Pásové setí a přihnojení pod patu

Pásové setí a přihnojení pod patu

Technika

Secí stroj Falcon PRO Tandem

 1. Přední pneumatikový válec.
 2. Setí s přihnojováním k osivu.
 3. Zavlačovač pro urovnání povrchu.
 4. Zadní pneumatikový válec.
 5. Zavlačovač pro urovnání povrchu.

Secí stroj Falcon PRO Tandem využívá modulární základ Falcon PRO osazený přední secí sekcí s pěchovacím pneumatikovým válcem a třemi řadami speciálních secích radlic. Za secími radlicemi je umístěn účinný urovnávací a zavlačovací systém zajišťující výborné urovnání povrchu půdy a rovnoměrné rozmístění rostlinných zbytků.

Zadní pneumatikový válec vybavený velkými nízkotlakými pneumatikami zajišťuje velmi nízký tlak na půdu i při maximálním naplnění zásobníků osiva a hnojiva. Robustní pneumatiky jsou velmi odolné proti průrazu a umožňují transport stroje na nekvalitních komunikacích vysokými rychlostmi i na velké vzdálenosti.

Speciální secí radlice s tandemově uspořádanými výstupy pro setí osiva a paralelní ukládání hnojiva do kořenové zóny zajišťují kvalitní výsev i v podmínkách vysokého množství posklizňových zbytků v technologiích setí do mulče. Přesné hloubkové vedení pneumatikovými válci umožňuje dosahovat přesnosti hloubky setí srovnatelné s diskovými secími stroji.

Robustní konstrukce stroje je vhodná i do kamenitých půd.

Secí stroj Falcon PRO Tandem využívá modulární základ Falcon PRO osazený přední secí sekcí s pěchovacím pneumatikovým válcem a třemi řadami speciálních secích radlic. Za secími radlicemi je umístěn účinný urovnávací a zavlačovací systém zajišťující výborné urovnání povrchu půdy a rovnoměrné rozmístění rostlinných zbytků.

Zadní pneumatikový válec vybavený velkými nízkotlakými pneumatikami zajišťuje velmi nízký tlak na půdu i při maximálním naplnění zásobníků osiva a hnojiva. Robustní pneumatiky jsou velmi odolné proti průrazu a umožňují transport stroje na nekvalitních komunikacích vysokými rychlostmi i na velké vzdálenosti.

Speciální secí radlice s tandemově uspořádanými výstupy pro setí osiva a paralelní ukládání hnojiva do kořenové zóny zajišťují kvalitní výsev i v podmínkách vysokého množství posklizňových zbytků v technologiích setí do mulče. Přesné hloubkové vedení pneumatikovými válci umožňuje dosahovat přesnosti hloubky setí srovnatelné s diskovými secími stroji.

Robustní konstrukce stroje je vhodná i do kamenitých půd.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • Malé prostoje pro plnění zásobníků díky velikému objemu.
 • Rychlé obrátky na souvrati díky krátké kompaktní konstrukci.
 • Malý tažný odpor díky nízké hmotnosti a speciálním radlicím.
 • Systém využívající přední a zadní válce pro hloubkové vedení a vynikající kopírování. Perfektní urovnání, utužení a zpracování půdy jediným přejezdem.
 • Malé prostoje pro plnění zásobníků díky velikému objemu.
 • Rychlé obrátky na souvrati díky krátké kompaktní konstrukci.
 • Malý tažný odpor díky nízké hmotnosti a speciálním radlicím.
 • Systém využívající přední a zadní válce pro hloubkové vedení a vynikající kopírování. Perfektní urovnání, utužení a zpracování půdy jediným přejezdem.

Robustní konstrukce

Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.

Provoz stroje bez nutnosti mazání
Bezúdržbové uložení všech pracovních orgánů zajištující provoz stroje bez nutnosti mazání.
Pneumatiky odolné průrazu i opotřebení
Velké transportní nízkotlaké radiální pneumatiky odolné průrazu a opotřebení.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

Přetlakový zásobník

Chytře řešená konstrukce stroje

Šnekový dávkovač Fert+
Moderní šnekový dávkovač. Vedení hnojiva k přihnojovacím jednotkám.
Šnekový dávkovač Fert+

Parametry

 Technické parametry  Jednotky Falcon 6 PRO Tandem Falcon 8 PRO Tandem
Pracovní šířka mm 6 000 8 000
Transportní šířka mm 3 000 3 000
Transportní výška mm 3 300 4 000
Celková délka stroje mm 9 000 9 000
Pracovní hloubka mm 0─100 0─100
Objem zásobníku s přihnojením
(rozdělení 40:60)
l 6 000 6 000 / 8 500
Plnící výška zásobníku mm 2 930 2 930 / 3 400
Rozměr plnícího otvoru s přihnojením mm 1 430 x 620 1 430 x 620
Počet secích radlic
(rozteč 250 mm)
ks 24 32
Pracovní výkon ha/h 6─9 8─12
Tažný prostředek 1 kW
HP
147
200
205
280
Pracovní rychlost km/h 8─15 8─15
Maximální přepravní rychlost 4 km/h 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 6 6
Rozměr pneu - transport   405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
Typ brzdy / rozvod 3, 4   vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový
Potřebný tlak 3 kPa 8,5 8,5
Počet hydraulických okruhů / tlak bar 4 / 200 4 / 200
Počet hydrospojek / typ   6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar)   1 / ISO 20 1 / ISO 20
Průtok oleje hydraulického ventilátoru l/min 30─40 30─40
Průtok oleje pro ovládání stroje l/min 50─60 50─60
Požadavek na elektrickou soustavu   12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A
Požadavek na závěs traktoru   TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnost stroje 2 kg 6 500─7 500 9 100─10 780


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Hmotnost stroje podle výbavy.
3 Alternativa hydraulické brzdy / provozní tlak 130 ± 5 bar.
4 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Falcon 6 PRO Tandem & Turbulent 6 při zakládání porostu bobu

Příslušenství

Zobrazovací jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozměr displeje 8"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 2
Vstup pro kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Výbava  
Rozměr displeje 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 5
Vstup pro kamery OK
GSM modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nelze dokoupit 
OK V základní výbavě 

Dláta

Dláto s hrotem

Radlice

Šípová radlička pro celoplošné setí a přihnojení k osivu
Úzká radlička pro pásové setí a přihnojení pod patu