VKS - Výrobny krmných směsí

Výrobna krmných směsí je zařízení vhodné pro především pro střední výrobce krmných směsí. Základní komponenty (obiloviny) pro výrobu krmných směsí jsou skladovány v příjmových silech (případně volně na podlaze s mechanizovaným naskladňováním do vážících zařízení). Doplňky krmiv (premixy) jsou pytlované nebo umístěné v big-bagu.

S ohledem na vyšší výrobní kapacitu, výrobna používá mezizásobníky před šrotováním a před mícháním, tím je dosaženo plynulého vytížení šrotovníku. Výhodou je vysoká výkonnost výrobny a možnost výroby vícedruhových směsí s následným uskladněním pro účely expedice.

Popis technologie

Základní komponenty pro krmnou směs jsou přijímány z dopravních prostředků a ukládány do skladovacích míst např. prostřednictvím příjmového koše, příjmové jámy, korečkového elevátoru, roznášecích šnekových dopravníků apod. Skladovacími místy jsou nejčastěji skladovací sila nebo podlahy skladovacích hal. Počet skladovacích míst /zásobníků/ závisí na počtu zpracovávaných surovin a základních komponent.

Jednotlivé komponenty krmiva jsou naváženy tenzometrickými vahami do manipulačního zásobníku umístěného obvykle nad šrotovací linkou. Šrotovací linka se skládá z vertikálního šrotovníku s automatickým dávkováním suroviny do mlecí komory pomocí dávkovacích šnekových dopravníků. Ve šrotovníku je surovina rozemleta a přes síto kalibrována na požadovanou granulaci. Směs našrotovaných surovin je dopravena do manipulačního zásobníku nad míchačkou. Směs z manipulačního zásobníku před míchačkou je vysypávána do míchacího zařízení.

V případě požadavku dávkování ostatních komponentů je možné tyto komponenty dávkovat přímo přes víko míchačky nebo přes šnekový dopravník s násypkou do tenzometrické váhy před šrotováním.

Zamíchaná směs se z míchačky vyprázdní překlopením do manipulačního zásobníku do kompenzačního koše míchačky a z něj je vyskladňována šnekovými dopravníky a korečkovým elevátorem do expedičních zásobníků.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie malých výroben krmných směsí je vyráběna ve výkonnosti  2,5-5 t/hod.  a je vždy přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníka.

Příslušenství