Technologie

Zásobníkový vůz Falcon HW

Falcon HW & Digger

1 Zóna hlubokého kypření a promíchání rostlinných zbytků. Hloubka kypření 30 – 50 cm. Speciální tvar kypřících dlát zajišťuje výborné vnikání i do silně utužených půd s velmi nízkým tahovým odporem. Kypřící dláta jsou ve dvou řadách. V extrémních podmínkách lze pracovat pouze s jednou řadou dlát a tím snížit tahový odpor.
2 Zóna ukládání hnojiv. Do prokypřených pásů jsou ukládána granulovaná hnojiva do dvou horizontů.
3 Zóna urovnání hrůbků. Urovnávací disky také zvyšují efekt zapravení rostlinných zbytků.
4 Zóna drobení hrud a zpětného utužení půdy. Optimální zpětné utužení půdy zajišťuje dobré vsakování srážek i vzlínání půdní vláhy k povrchu.

Falcon HW & secí sekce

1 Zóna kypření stop kol traktoru a zásobníkového vozu. Dokonalé prokypření kolejí eliminuje nerovnoměrné vzcházení rostlin po zasetí.
2 Zóna tvorby seťového lůžka a ukládání osiva. Dvojdiskové secí botky účinně vytváří utužené seťové lůžko (V drážku) a precizně ukládají osivo do požadované hloubky. Díky vysokému přítlaku lze na secí botky přenést až 70% hmotnosti celého stroje. Utužené seťové lůžko a V drážka zajišťují výborný kontakt osiva s půdou a půdní vodou.
3 Zóna bočního přimáčknutí osiva. Kopírovací kolečko stlačí V drážku s osivem, díky čemuž dojde k bočnímu přimáčknutí osiva k půdě. Nad osivem zůstává kyprý prostor pro snadné vzcházení rostlin.
4 Zóna zakrytí osiva a urovnání povrchu půdy. Integrovaný prutový zavlačovač zajistí výborné zakrytí osiva a precizní urovnání povrchu půdy.

Falcon HW & Strip-Till

 

 

Zásobníkový vůz FALCON HW

1 Zóna rozříznutí a rozhrnutí rostlinných zbytků. Rostlinné zbytky jsou účinně vyhrnuty do mezipásů.
2 Zóna kypření. Kypření do hloubky 20 – 35 cm pomocí dlát se speciální geometrií zajšťují vytvoření širokých prokypřených pásů.
3 Zóna ukládání hnojiv. Do prokypřených pásů jsou ukládána granulovaná hnojiva do dvou horizontů.
4 Zóna formování pásů. Velké postranní disky zajišťují účinné formování prokypřených pásů a zároveň zvyšují kvalitu drcení hrud.
5 Zóna finálního drobení hrud a zpětného utužení půdy. Optimální zpětné utužení půdy zajišťuje dobré vsakování srážek i vzlínání půdní vláhy k povrchu.

Zásobníkový vůz Falcon HW s variabilním dávkováním hnojiv

Technika

Zesílený zásobníkový vůz s velkým objemem komor a šnekovými dávkovači osiva/hnojiva může být spojen se secími sekcemi nebo se stroji pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv. Lze využít jak pro základní zpracování půdy, tak pro následné setí.

Parametry

Technické parametry  Jednotky Falcon 5000 HW Falcon 8500 HW
Transportní šířka mm 2 990 2 990
Transportní výška mm 2 600 3 900
Celková délka stroje mm 7 500 7 500
Objem zásobníku l 5 000 8 500
Rozsah dávkování hnojiva kg/ha 50─500 50─500
Pracovní rychlost km/h 10─20 10─20
Maximální přepravní rychlost 2 km/h 30 30
Maximální svahová dostupnost ° 11 11
Rozměr pneu - transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5
Požadavek na závěs traktoru    TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm  TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnost stroje kg 5 500 5 820

1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
2 Přeprava / brzdová soustava: Dodržujte národní ustanovení platná pro přepravu strojů po veřejných komunikacích. Ověřte si zákonná ustanovení platná v dané zemi a předpisy o maximálních přípustných celkových hmotnostech a zatížení náprav a také o nezbytném případném použití brzdové soustavy. Pokud máte další otázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce.


Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Agregace

Nesené stroje

Polonesené stroje

Pásové zpracování půdy a aplikace granulovaného hnojiva jedním přejezdem – Falcon HW + Strip-Till

Hloubkové zpracování půdy a aplikace granulovaného hnojiva jedním přejezdem – Falcon HW + Digger Fert+

Příslušenství

Zobrazovací jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozměr displeje 8"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 2
Vstup pro kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Výbava  
Rozměr displeje 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 5
Vstup pro kamery OK
GSM modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Výbava  
Rozměr displeje 5,7"
ISO-BUS OK
Ovládání snímání průletu osiva OK
Snímání hladiny násypky OK
Snímání otáček ventilátoru OK
Snímání otáček dávkovače OK
Snímání otáček motoru OK
Počet motorů (na dávkování) 3
Ovládání klapek kolejových řádků OK
Zobrazení polohy secí sekce OK
Ovládání pracovního osvětlení OK
Ovládání osvětlení v násypce OK
Ovládání znamenáků OK
Ovládání preemergentního značení OK
Přidání výsevné dávky při práci OK
Mikro výsev OK
Spuštěných obrazovek naráz 1
Vstup pro kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nelze dokoupit 
OK V základní výbavě