Trzy sposoby aplikacji nawozów podczas siewu

Siewniki Falcon można wyposażyć w trzy różne systemy do aplikacji nawozów do gleby podczas siewu.

Aplikacja nawozów na głębokość 6 - 8 cm między rzędami

Szczególnie przy siewie zbóż, ale także przy większości innych upraw, korzystne jest stosowanie nawozów na głębokość 6 - 8 cm przy użyciu jedno-talerzowych redlic do aplikacji. Te jedno-talerzowe redlice są tak rozmieszczone, że zawsze aplikują nawóz między dwoma rzędami na głębokość ok. 3 - 4 cm pod nasiona. Zaletą tego rozwiązania jest niski opór jezdny oraz możliwość stosowania stosunkowo dużych dawek nawozów do 300 kg/ha do nawożenia na cały okres wegetacji. Zalecane są przede wszystkim nawozy o niskiej zawartości azotu, jak na przykład Amofos lub NPK. Korzenie docierają do zmagazynowanego nawozu dopiero na pewnym etapie rozwoju rośliny i mogą stopniowo pobierać składniki odżywcze przez całą wegetację.

Aplikacja nawozów na głębokość 10 - 20 cm między rzędami lub pod rzędy

                        Aplikacja nawozu między rzędami lub pod rzędami.

Ten system nawożenia można łatwo stosować po wymianie przedniej sekcji przygotowania wstępnego z talerzowej na dłutową. Wąskie dłuta w trzech rzędach aplikują nawóz na głębokości 10 - 20 cm między dwoma rzędami lub bezpośrednio pod rzędami nasion. Możliwość aplikowania nawozu pod równymi rzędami nasion zapewnia system bocznego przesunięcia tylnej sekcji  o ½ rozstawu rzędu. Siew tylko równymi redlicami z umieszczeniem nawozu pod rzędami jest korzystny, na przykład w przypadku rzepaku lub roślin strączkowych, które jednocześnie cenią sobie głębokie rozluźnienie strefy korzeniowej podczas siewu. W przypadku zbóż korzystniejsze jest dłutowe spulchnianie między rzędami z aplikacją nawozu na głębokość 10-15 cm. Dawki nawozów mogą ponownie sięgać nawet 300 kg/ha do nawożenia przez cały okres wegetacji. Dzięki większej głębokości aplikacji nawozów system jest korzystny również dla nawozów o większej zawartości azotu. Przy większej głębokości aplikacji nawozu wyższe stężenia azotu nie wpłynie na rozwój korzeni i zaczną one pobierać składniki pokarmowe z nawozu dopiero w stanie w pełni rozwiniętym. Dobrze rozwinięty system korzeniowy poprawia kondycję roślin w okresach braku opadów i zwiększa stabilność plonów.

Aplikacja nawozów bezpośrednio do nasion

W przypadku siewników talerzowych Falcon z nadciśnieniowym systemem dozowania nawóz można aplikować bezpośrednio do nasion i przechowywać je razem w glebie. Ten system jest korzystny w przypadku aplikacji startowych nawozów kombinowanych. Skuteczne dawki tych nawozów wahają się od 25 do 100 kg/ha. W tych dawkach nawóz zapewnia szybki start wzrostu roślin, lepszą konkurencyjność wobec chwastów oraz większą odporność na choroby i szkodniki we wczesnych fazach wegetacji.  Jednak ten system nawożenia należy łączyć z innymi konwencjonalnymi nawozami, aby zapewnić odpowiednie odżywienie roślin w trakcie całej wegetacji. W przeciwnym razie plon ziarna może być mniejszy w porównaniu z innymi metodami nawożenia.

Siewnikami redlicowymi Falcon Tandem na nasiona można aplikować nawozy granulowane w większych partiach, dzięki rozmieszczeniu nasion i nawozu w szerokich pasach. Dzięki płaskiej aplikacji można stosować dawki nawozu do 200 kg/ha bez negatywnego wpływu na kiełkowanie nasion lub późniejszy wzrost. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie nawożenia przez większą części wegetacji, a przy zastosowaniu wolno działających nawozów typu NPK można zapewnić pełne odżywienie roślin przez cały okres wegetacji.

Więcej artykułów poniżej

Siew pasowy dla wysokich plonów rzepaku

Falcon PRO Tandem - całopowierzchniowe wysiewanie nasion z nawożeniem

Siew trzech roślin Falcon Fert +

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.