Agrosem Stěžery kupuje już 14. maszynę marki Farmet!

23. 7. 2021
Dobrze prosperująca spółdzielnia nasienna Agrosem Stěžery na obrzeżach Hradca Králové uprawia 980 hektarów gruntów rolnych.
Agrosem Stěžery kupuje już 14. maszynę marki Farmet!

Bardzo zróżnicowane warunki glebowe

Uprawiają szereg roślin uprawnych: pszenicę, rzepak, jęczmień jary, groch, od dawna zajmują się uprawą maku, buraków cukrowych czy prosa, a niektóre z nich uprawiają na cele nasienne. W regionie swoich upraw mają bardzo zróżnicowane gleby, od bardziej suchych piaszczystych aż po wilgotne gliniaste. Przedsiębiorstwo od dawna osiąga ponadprzeciętne plony dla danej lokalizacji.

„Od firmy Farmet kupujemy już 14. maszynę. W przeszłości zaczęliśmy od Kompaktomatu i stopniowo kupowaliśmy następne maszyny. Część z nich zmieniliśmy, ale sukcesywnie poszerzamy portfolio maszyn, aby skutecznie zaspokajać nasze potrzeby w zakresie uprawy roli i siewu, włącznie z aplikacją nawozu do gleby. Aktualnie używamy 9 maszyn marki Farmet“, mówi we wstępie dyrektor przedsiębiorstwa, pan Karel Novák.

Produkcja nasion wymaga zoptymalizowanych technologii zakładania upraw

Podstawą osiąganej wysokiej produkcji są zaawansowane technolgie i jakość uprawy gleby i siewu. Całą uprawę gleby przedsiębiorstwo wykonuje maszynami marki Farmet. Nie tylko do produkcji nasion wykorzystują zoptymalizowane technologie zakładania upraw, które uwzględniają rodzaj rośliny oraz typ i wilgotność gleby. W przypadku zbóż podstawą jest średnio głębokie spulchnianie do 20 cm, w przypadku rzepaku zaś głębsze spulchnianie do 25 cm. W przypadku wiosennych upraw w Agrosem standardem głębokie jesienne spulchnianie do głębokości 30–40 cm. Na problematycznych gruntach jest co najmniej 1x na 4 lata wykonywana po zbiorach podorywka do głębokości 50–60 cm. Taka strukturalna uprawa zapewnia dobre wsiąkanie wody w porze deszczowej, a z drugiej strony idealne pobieranie wody przez korzenie w porze suchej. Oczywiście ważna jest również ogólna ekonomia - zużycie paliwa, wydajność zestawu i potrzeba pracy ludzkiej.

Kompaktomaty K 800 i K 600 oznaczały wzrost i stabilizację plonów.

Zapotrzebowanie na szeroką gamę wydajnych maszyn

Głównym wymogiem stosowanych technologii jest precyzja wykonywania poszczególnych operacji i ich prawidłowe rozłożenie w czasie. Przede wszystkim na ciężkich glebach konieczne jest wykonywanie operacji w idealnym oknie czasowym, często trwającym zaledwie kilka godzin. Dlatego niezbędne są wydajne maszyny odpowiednie do danych warunków glebowych. W Agrosem od dawna sprawdzają, jaka koncepcja maszyn do uprawy gleby jest odpowiednia dla danych warunków glebowych. Zakup większej ilości wydajnych maszyn odpowiednich do różnych specyficznych warunków jest postrzegany jako rozwiązanie ekonomiczne. Maszyny mają długą żywotność, a optymalne wykorzystanie poszczególnych maszyn zgodnie z określonymi warunkami glebowymi przynosi ekonomiczny zwrot. Zwiększa się jakość pracy i wydajność operacyjna, a szereg problemów operacyjnych zostaje wyeliminowanych.

„Czasami wolimy przetestować dwie lub trzy różne maszyny, aby mieć pewność, która maszyna osiągnie najlepsze wyniki w danych warunkach glebowych i wilgotnościowych, zarówno pod względem jakości pracy, jak i ogólnej wydajności”, mówi dyrektor przedsiębiorstwa Karel Novák.

Głębokie spulchnianie jest podstawą upraw dla wiosennych roślin.

Wysoki nacisk na wydajność i niezawodność

Odpowiedni dobór maszyny umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich wydajności godzinowych przy wysokiej jakości pracy i optymalnym zużyciu paliwa. Eliminuje się zużycie organów roboczych oraz całkowite zużycie maszyny i ciągnika. Znacząca jest również eliminacja poślizgu kół ciągnika, co wpływa nie tylko na zużycie, ale także na jakość końcowej uprawy oraz niszczenie struktury gleby.

Duży nacisk na wydajność kładziony jest również w siewnikach, w których występuje wysokie obciążenie w krótkich sezonach. Niezwykłą zaletą siewnika Farmet Falcon jest integracja sekcji wstępnej uprawy, która umożliwia połączenie uprawy i siewu w jedną operację. Szybko wymienne sekcje umożliwiają szybką wymianę w trakcie sezonu, dostosowując w ten sposób maszynę do optymalnego zakładania upraw różnych roślin. Sekcji dłutowej do głębszego pasowego spulchniania używają w Agrosem do siewu rzepaku a sekcji talerzowej do płytkiej uprawy na całej powierzchni do siewu pozostałych roślin. W przypadku obu sekcji stosuje się również nawożenie nawozami granulowanymi.

Niezawodność maszyn Farmet w Agrosem od dawna jest na wysokim poziomie i zawsze była kluczowym warunkiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie kolejnych maszyn.

Starszy, sprawdzony siewnik powinien zostać zastąpiony nowym z nawożeniem i section control dla każdej redlicy siewnej.

Wysokiej jakości serwis i dostaw części zamiennych

Zaufanie do marki Farmet w Agrosem opiera się na wieloletniej jakości usług i dostaw części zamiennych. Przede wszystkim w sezonie usługi te świadczone są bardzo szybko. Dzięki temu Agrosem może liczyć na wysoką pewność działania i planowaną wydajność maszyn.

Siew rzepaku ze specjalną sekcją dłutową do pasowego spulchniania.

Wieloletnie zadowolenie

Już 14. kupowana maszyna marki Farmet jest wystarczającym potwierdzeniem wieloletniego zadowolenia z maszyn i usług spółki Farmet. Chodzi o nowy siewnik Falcon, który powinien zastąpić starszy Falcon, który mają w Stěžerech już 7. lat.

„Dla dużego przedsiębiorstwa o zmiennych warunkach glebowych i szerokiej gamie upraw, stosowanie wielu różnych maszyn do uprawy roli i siewu jest praktycznie konieczne i ogólnie korzystne ekonomicznie”, podsumowuje dyrektor Agrosemu, Karel Novák.

Agrosem Stěžery specjalizuje się w uprawie maku.

Aktualnie używane maszyny Farmet w Agrosem Stěžery:

  • Kompaktomat K 800 PS
  • Kompaktomat K 600 PS
  • Softer 11 PS
  • Softer 8 PS + Microdrill
  • Triolent TX 600 PS
  • Digger 3 N
  • Krtek DG 3
  • Cambridge CV 6
  • Falcon 6 PRO
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.