Pěstitelé řepky milují Falcon

9. 3. 2018
V rámci Falcon Tour jsme v srpnu loňského roku založili více než 30 porostů řepky ozimé
Pěstitelé řepky milují Falcon

V rámci Falcon Tour jsme v srpnu loňského roku založili více než 30 porostů řepky ozimé. Setí probíhalo napříč Českou republikou. Navštívili jsme jak velké zemědělské subjekty, tak i malé a střední pěstitele. Vždy jsme se vypořádali s aktuálními půdními a klimatickými podmínkami a zákazníkům předvedli naši osvědčenou Strip-Till technologii na zakládání porostů řepky s roztečí řádků 25 cm.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Před setím17. 8. 2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Založení porostů17.8.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Po zasetí 17.8.2017

 

Zhruba v polovině naší Falcon SW Tour jsme navštívili významného pěstitele řepky ve Středočeském kraji. Výměra tohoto podniku dosahuje bezmála 2 000 ha a řepka se zde pěstuje zhruba na 1/3 obhospodařované plochy. S technologií setí řepky Strip-Till zde neměli žádnou zkušenost, a proto byli velice rádi, že si mohli stroj a technologii vyzkoušet ve svých podmínkách. Porost průběžně sledujeme a budeme Vás informovat o jeho stavu až do úspěšné sklizně.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017

 

Setí proběhlo za slunečného počasí v optimálním termínu pro danou oblast, a sice 17.8.2017. Pole bylo před setím 2x podmítnuto diskovým podmítačem. Předplodinou byl jarní ječmen. Agronom pro testování vybral méně kvalitní pole, písčité půdy v suché oblasti. Na půdním bloku se nacházelo velké množství středně velkých až velkých kamenů, což pro Falcon není žádná překážka. Bylo použito osivo Dekalb Exception – hybridní odrůda, výsevek 1 VJ = 500 000 semen. Zákazník byl velice spokojen s kvalitou a rychlostí setí. Vzcházení porostu bylo vyrovnané a souměrné. Při prohlídce a fotodokumentaci porostu 20.9.2017 hodnotil agronom porost velice kladně a označil ho za jeden z lepších, ne-li nejlepší porost v rámci jejich regionu. Druhá fotodokumentace porostu proběhla 27.2.2018. Porost byl přihnojen dávkou 200 kg/ha hnojivem DASA a ještě proběhne druhá etapa hnojení ledkem. Celou zimu je řepka bez sněhové pokrývky a v den focení klesly teploty na -17 °C. Jak to vypadá, zima není ještě u konce a uvidíme, jak porost přezimuje. O dalším vývoji a stavu porostu Vás budeme rádi informovat.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.