Pěstitelé řepky milují Falcon

9. 3. 2018
V rámci Falcon Tour jsme v srpnu loňského roku založili více než 30 porostů řepky ozimé
Pěstitelé řepky milují Falcon

V rámci Falcon Tour jsme v srpnu loňského roku založili více než 30 porostů řepky ozimé. Setí probíhalo napříč Českou republikou. Navštívili jsme jak velké zemědělské subjekty, tak i malé a střední pěstitele. Vždy jsme se vypořádali s aktuálními půdními a klimatickými podmínkami a zákazníkům předvedli naši osvědčenou Strip-Till technologii na zakládání porostů řepky s roztečí řádků 25 cm.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Před setím17. 8. 2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Založení porostů17.8.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Po zasetí 17.8.2017

 

Zhruba v polovině naší Falcon SW Tour jsme navštívili významného pěstitele řepky ve Středočeském kraji. Výměra tohoto podniku dosahuje bezmála 2 000 ha a řepka se zde pěstuje zhruba na 1/3 obhospodařované plochy. S technologií setí řepky Strip-Till zde neměli žádnou zkušenost, a proto byli velice rádi, že si mohli stroj a technologii vyzkoušet ve svých podmínkách. Porost průběžně sledujeme a budeme Vás informovat o jeho stavu až do úspěšné sklizně.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů20.9.2017

 

Setí proběhlo za slunečného počasí v optimálním termínu pro danou oblast, a sice 17.8.2017. Pole bylo před setím 2x podmítnuto diskovým podmítačem. Předplodinou byl jarní ječmen. Agronom pro testování vybral méně kvalitní pole, písčité půdy v suché oblasti. Na půdním bloku se nacházelo velké množství středně velkých až velkých kamenů, což pro Falcon není žádná překážka. Bylo použito osivo Dekalb Exception – hybridní odrůda, výsevek 1 VJ = 500 000 semen. Zákazník byl velice spokojen s kvalitou a rychlostí setí. Vzcházení porostu bylo vyrovnané a souměrné. Při prohlídce a fotodokumentaci porostu 20.9.2017 hodnotil agronom porost velice kladně a označil ho za jeden z lepších, ne-li nejlepší porost v rámci jejich regionu. Druhá fotodokumentace porostu proběhla 27.2.2018. Porost byl přihnojen dávkou 200 kg/ha hnojivem DASA a ještě proběhne druhá etapa hnojení ledkem. Celou zimu je řepka bez sněhové pokrývky a v den focení klesly teploty na -17 °C. Jak to vypadá, zima není ještě u konce a uvidíme, jak porost přezimuje. O dalším vývoji a stavu porostu Vás budeme rádi informovat.

Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
Pěstitelé řepky milují Falcon
Stav porostů27.2.2018
 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.