Vysoký výkon, přesné uložení osiva a vyrovnané porosty, to je FALCON!

23. 5. 2018
V rámci loňské Falcon SW STRIP 6 Tour jsme zde seli řepku a zákazník si ve svých podmínkách mohl vyzkoušet přední předzpracující STRIP-Till sekci a zadní výsevní sekci na rozteč 25 cm a porovnat tuto technologii s konvenčním setím.
Vysoký výkon, přesné uložení osiva a vyrovnané porosty, to je FALCON!

V polovině května jsem navštívil v Drahorazech v okrese Jičín soukromého zemědělce pana Slavíka v zastoupení jeho syna Vojtěcha. Věnoval mi část pondělního odpoledne, kdy jsme společně vyrazili obhlédnout stav porostů řepky olejné. Na farmě pěstují řepku zhruba na 200 ha z celkové výměry 900 ha orné půdy. Mezi další pěstované plodiny patří pšenice, ale také cukrová řepa, mák, kmín a jetel.


Technologie pana Slavíka

Většina půdních bloků se nachází v nadmořské výšce 250–350 metrů. V posledních letech se Slavíkovi potýkají s podprůměrným úhrnem srážek a i letos očekávají přísušek. O pana Slavíka se stará náš obchodní zástupce Jaroslav Pavlíček ze společnosti ZE TE PA, který zde svoji práci odvádí velmi dobře. Na farmě používají stroje Kompaktomat a Verso ve spojení s novým secím strojem Falcon PRO a další stroje se zde testovaly a předváděly (Turbulent, Softer, Diskomat a právě během mé návštěvy i novinka Fantom PRO).


Setí porostu 18. 8. 2017

V rámci loňské Falcon SW STRIP 6 Tour jsme zde seli řepku a zákazník si ve svých podmínkách mohl vyzkoušet přední předzpracující STRIP-Till sekci a zadní výsevní sekci na rozteč 25 cm a porovnat tuto technologii s konvenčním setím. Pan Slavík měl v té době již objednaný secí stroj Falcon PRO v "klasické výbavě" s přední dvoudiskovou předzpracující sekcí s integrovaným flexi-boardem a zadní šestimetrovou výsevní lištou na rozteč 12,5 cm. V rozhovoru pan Slavík mladší vyzdvihl velký výkon secího stroje, který souvisí s vysokou pojezdovou rychlostí, a také kvalitu uložení osiva do přesně nastavené hloubky setí. Vedle toho pochválil i hydraulický přítlak secích botek a umístění přítlačného kolečka, které má velký vliv na vyrovnané vzcházení hlavně drobných semen máku a kmínu.


Kontrola porostu 13. 10. 2017

Vojtěch Slavík nezapomněl ocenit i velký přínos pořízení předseťového kultivátoru Versa do jejich technologie. První podmítky provádí talířovým podmítačem, druhou jízdu dle vlhkosti půdy znovu talířovým podmítačem nebo radličkovým kypřičem na větší hloubku. Důležité je, že těsně před setím vše ještě zpracují výše zmíněným Versem, které výborně pracuje jak v minimalizačních, tak i v konvenčních technologiích. Při použití této technologie se objevily první úspory, například i ve snížených výsevcích, a všechny porosty seté již Falconem PRO se vyznačovaly kvalitní vzcházivostí a rovnoměrností. Pšenice zasetá 19. 9. 2017 měla již na podzim dvě odnože.


Aktuální foto porostů

Na porosty řepky je pan Slavík náležitě pyšný. Na poli nás čekaly velké zdravé rostliny s mohutnými kvalitními kořeny. Porost byl dobře rozvětvený a měl nasazené dlouhé šešule. Pan Slavík byl s řepkou setou Falconem SW STRIP velmi spokojen a předpovídá jí vysoký výnos. A to se nachází na velmi těžké, jílovité půdě na větším svahu. Zaseta byla pouze liniová odrůda, 55 až 60 rostlin na m2, což odpovídalo výsevku 3,5 kg. Určitě zde svoji roli právě sehrála technologie setí Strip-Till. Jsme rádi, že takovému špičkovému stavu řepky napomohly stroje značky Farmet.

Ing. Václav Mytyska
produktový a technologický poradce Farmet a. s.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.