Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výlisku

16. 2. 2019
V časopise Aktuální Agrosystémy (Rusko) vyšel v aktuálním únorovém čísle zajímavý článek na téma Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výlisků.
Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výliskuV časopise Aktuální Agrosystémy (Rusko) vyšel v aktuálním únorovém čísle zajímavý článek na téma Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výlisků.

Článek vznikl ve spolupráci společnosti Farmet a.s. s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Čistě mechanické zpracování olejnatých semen nabývá stále větší oblibě, zejména u malých a středních zpracovatelů pro zpracování lokálně pěstovaných zemědělských komodit. V minulosti se snahy producentů ubíraly dvěma směry. Cílem prvního směru bylo zajistit prostřednictvím lisování za tepla co nejvyšší výtěžnost oleje. Druhý směr byl zaměřen na vysokou kvalitu oleje s vysokým obsahem vitamínů, enzymů, antioxidantů a s nízkým obsahem fosfolipidů. Pro tyto účely je používána technologie lisování za studena, kde olej vykazuje vysokou kvalitu, ovšem za cenu nižší výtěžnosti.

V současnosti dochází k zvyšování důrazu na kvalitu výlisků jako suroviny pro použití v krmivářství a potravinářství. Cílem zpracování olejnatých semen je zajistit co nejlepší stravitelnost výlisků. Pro takové zpracování je nejefektivnější použít technologii extruze, která přináší řadu benefitů pro proces lisování. Během extruze dochází k narušení buněčných struktur, což zvyšuje výtěžnost oleje v následném procesu lisování. Dochází také k sterilaci semen zničením choroboplodných zárodků (bakterie, plísně, škůdci) a k významnému snížení obsahu antinutričních látek. To vše vede k významnému zvýšení stravitelnosti extrudovaných výlisků a to jak pro monogastry (dosažení maximální stravitelnosti, díky zjednodušení bílkovinové struktury denaturací), tak polygastry (vytvoření by-pass efektu proteinů, kdy vzniká tzv. by-pass protein).

Celý článek naleznete níže v příloze.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.