Vyšší výnos díky přímému setí do strniště

27. 1. 2020
Řešením pro efektivní zakládání porostů řepky v suchých letech je přímé setí do podmítky s pásovým prokypřením v jedné operaci secím strojem Falcon PRO strip. Tímto způsobem loni poprvé seli řepku také v ZOD Žichlínek.
Vyšší výnos díky přímému setí do strniště

Reportáž z loňského setí najdete zde. Díky speciální dlátové sekci, kterou je stroj vybaven, je půda během setí přímo zónově prokypřena v pásech budoucích řádků rostlin. Rozteč řádků je přitom ideálních 25 cm! Šířka prokypřených pásů se pohybuje mezi 10 – 15 cm při hloubce zpracování 15 – 20 cm.

Výhodou tohoto způsobu setí je úspora půdní vláhy při zachování ideálního sponu rostlin. Je ideální především v suchých letech, jako byl ten loňský například v ČR.  Osivo je během setí ukládáno do čerstvě nakypřené půdy a může tak maximálně využít zbytkovou vlhkost. Takto založený porost mnohem lépe vzchází a zapojuje. V porovnání se setím do podmítky jsou v suchých letech porosty seté přímo do strniště výrazně vyrovnanější a hustší. Zdálo by se, že tyto výhody musí být vykompenzovány nižším výnosem. Vyrovnanější porosty z přímého setí však umožňují lepší agronomické vedení a dobře reagují i na malé úhrny srážek. Rozhodující také může být vláha uspořená redukovaným pásovým zpracováním půdy. V extrémně suchých letech rozhoduje každý milimetr srážek, který může rostlina využít. Porosty z přímého setí tedy můžou skutečně mít vyšší výnosy, než porosty seté do podmítky nebo do orby. Takové výsledky zaznamenali při letošní sklizni i v ZOD Žichlínek. Výnos porostu z přímého setí byl 3,8 t/ha, zatímco porost setý do podmítky ve srovnatelných podmínkách měl výnos pouze 3,5 t/ha. Celkový ekonomický efekt je velmi zajímavý, pokud započítáme ještě úsporu nákladů na jedno zpracování půdy.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.