Aktuality

17.08.2015

Triolent TX 470 PS celoplošně podmítal až na 18 cm

Ve Vinoři podmítají strniště hluboko, aby zachytili přívalové srážky. I když je letos i zde sucho a tvrdo, s Triolentem TX 470 PS zvládli zapravení slámy včas. Dlátový kypřič vybavený křídly pro celoplošnou podmítku pracoval spolehlivě. Lehké ring válce fungovaly v rovnání proschlé půdy a drcení hrud nejlépe. 3-řadý dlátový kypřič Triolent je oblíbený pro spojení výhod kvality práce 4-řadého Turbulentu a vysokého výkonu 2-řadého Duolentu. Ukázka celoplošné podmínky strniště s drcenou slámou na hloubku až 18 cm. Velmi se také osvědčila nová masivnější dláta s prodlouženou životností.
14.08.2015

Duolent výborně pracuje i v letošním extrémním suchu

Extrémní sucho a utužená půda je největším problémem letošní sezóny. Někde lze zajistit podmítku jen radličkovými kypřiči. Ukázka práce 2-řadého dlátového kypřiče Duolent DX 800 PS v agregaci s CASE 340PS ZOD Rasošky u Jaroměře. Celoplošná podmínka strniště s drcenou slámou na hloubku 16-18 cm. Překvapivě dobrá kvalita práce se zakrytím slámy, urovnáním povrchu bez děr vlivem suchých hrud. Se stejným strojem zajistí i základní kypření půdy na hloubku 25 cm. Letos tak potřebují jen jednu mašinu na přípravu půdy.
14.08.2015

Softer 6 jel, když jiní stáli

Pan Jenček z Holína u Jičína nevěřil, že se s diskovým podmítačem do země dostane, pokud nezaprší. Nezapršelo, ale přesto stihl podmítku strniště s drcenou slámou, jak plánoval. Ukázka podmítky strojem Softer 6 PS v extrémně suchém a tvrdém prostředí na hloubku 10 cm.
11.08.2015

Napsali o nás - Zemědělec 31

Společnost Farmet, a. s., působí na našem trhu od roku 1992. Od počátku se zabývá výrobou strojů na zpracování půdy a setí. Farmet si své výrobky sám vyvíjí, vyrábí a má i své vlastní obchodní zázemí. Ze skromných počátků se vypracoval v prosperující společnost a silného hráče na trhu s technikou na zpracování půdy a setí.
06.08.2015

Napsali o nás - Úroda 6

Rodina Kormundových hospodaří nedaleko Prahy v obci Třebotov od roku 1993, kdy otec Igora Kormundy Milan s manželkou Helenou koupili místní statek. Počátky byly skromné, rodina hospodařila na 20 ha orné půdy. Dnes patří ke statku téměř 350 ha půdy, kterou je třeba kvalitně zpracovat a následně také osít. Pro hospodáře je tak nezbytná výkonná a kvalitní technika.
06.08.2015

Napsali o nás - Zemědělec 26

Zemědělské stroje značky Farmet a. s. umí vyhovět rozdílným půdním nárokům zákazníků v Evropě i Asii. Nabízí jim různé technologie na zpracování půdy, zapravování rostlinných zbytků, hloubkové prokypřování půdy a setí.
05.08.2015

Libramont

V Belgii proběhla ve dnech 24. - 27. 7. 2015 výstava Libramont, kde stroje firmy Farmet prezentoval náš belgický partner, Simons BVBA. K vidění bylo několik strojů z naší široké nabídky. Největší pozornost samozřejmě vzbudil předseťový kombinátor Kompaktomat o šíři záběru 6 metrů a modulární diskový secí stroj Falcon 4.
17.07.2015

Napsali o nás - Krmivářství, naschov.cz

V květnu se v České Skalici konala konference na téma tepelné úpravy krmiv. Pořadatelem akce byla firma Farmet a. s., spolupořadateli AgroDigest s. r. o., Pohořelice a Mendelova univerzita v Brně. Na přednáškách se prezentovala problematika výroby extrudovaných krmiv a krmení hospodářských zvířat a ryb.
16.07.2015

Rolnické noviny - řepka

Dne 8.7. byl v Rolnických novinách uveřejněn článek o aktuálních výsledcích výzkumu a vývoje naší společnosti v oblasti zpracování řepky s důrazem na krmivářskou hodnotu pokrutin a extrahovaných šrotů pro výživu přežvýkavců.
08.07.2015

Zemědělská výstava Hadačka

Jako každý rok, ve čtvrtek 25. 6. 2015 se na pozemcích v okolí Hadačky konala tradiční Zemědělská výstava pořádaná Kralovickou zemědělskou, největší akce tohoto druhu v Plzeňském kraji.