Automatická filtrace

Automatická filtrace je zařízení určené pro filtraci rostlinných olejů, zejména pro odstranění prolisu, který vzniká při lisování olejnatých semen. Tato technologie je nabízena pro střední a velké kapacity lisoven. Technologie automatické filtrace vychází z dlouholeté zkušenosti společnosti Farmet se zpracováním surového oleje. Hlavní předností technologie je vysoce sofistikovaný systém řízení, který umožňuje maximální optimalizaci procesu filtrace dle vlastností surového oleje. Technologie je vždy optimalizována dle konkrétních požadavků zákazníka.

Popis technologie

Olej s prolisem je shromažďován v  míchací nádrži. Filtrování oleje se provádí periodicky v tlakovém listovém filtru. Vlastní filtr tvoří válcová tlaková stojatá nádoba s kuželovým dnem uzavřeným vypouštěcí klapkou a s otevíratelným víkem. Nádoba je opatřena hrdly pro připojení potrubí a návarky na instalaci snímačů tlaků a hladin. Provozování filtru se řídí pravidly stanovenými pro tlakové nádoby. Uvnitř filtru jsou upevněny filtrační desky. Na hrdle filtru je též umístěn vibrátor, který slouží k oklepání vysušeného filtračního koláče z filtračních desek.

Filtr je s míchací nádrží propojen potrubím se zabudovanými, pneumaticky ovládanými ventily a čerpadlem. Provoz filtru je řízen automaticky z řídícího PLC a je systémem FIC - Farmet Intelligent Control a jeho funkcí FILTER OPTIMAL.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Filtrace je nabízena v kapacitách 9 - 500 t oleje za den a je vždy optimalizovaná pro konkrétní řešení lisovny.

Příslušenství