Filtrace rostlinných olejů

Technologie filtrace nabízená společností Farmet nabízí efektivní způsob oddělování mechanických nečistot ze surového oleje. Zařízení je možno použít pro různé druhy rostlinných olejů. Jednotlivé druhy rostlinných olejů se mohou lišit, proto je vždy třeba specifikovat druh zpracovávaného oleje, způsob jeho získávání a předpokládaný rozsah teplot pro filtraci.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti získávání a zpracování rostlinného oleje jsme pro Vás vyvinuli dva systémy filtrace dle kapacit zpracovávaného oleje. Pro lisovny malých a středních kapacit jsou nabízeny deskové filtry, kde jednotlivé kroky procesu filtrace jsou ovládány obsluhou.  Technologie automatické filtrace je nabízena pro lisovny středních a velkých kapacit, celý proces filtrace probíhá automaticky. Pro řízení technologie automatické filtrace je využíván inteligentní řídicí systém FIC - Farmet Intelligent Control a jeho funkce FILTER OPTIMAL, jde o systém nastavení a optimalizace podmínek pro přechod mezi jednotlivými fázemi filtrace.

 

Automatická filtrace
Automatická filtrace je zařízení určené pro filtraci rostlinných olejů, zejména pro odstranění prolisu, který vzniká při lisování olejnatých semen. Tato technologie je nabízena pro střední a velké kapacity lisoven.
Automatická filtrace
Automatická filtrace je zařízení určené pro filtraci rostlinných olejů, zejména pro odstranění prolisu, který vzniká při lisování olejnatých semen. Tato technologie je nabízena pro střední a velké kapacity lisoven.
Deskové filtry
Deskové filtry nabízejí optimalizované řešení pro lisy malých kapacit až po lisovny středních kapacit. Filtry nabízejí vynikající parametry filtrace při dosažení nízkých nákladů na provoz a pořizovací cenu.
Deskové filtry
Deskové filtry nabízejí optimalizované řešení pro lisy malých kapacit až po lisovny středních kapacit. Filtry nabízejí vynikající parametry filtrace při dosažení nízkých nákladů na provoz a pořizovací cenu.