Bělení

Bělení oleje je součást procesu rafinace surového rostlinného oleje. V technologii Bělení je pomocí vlastností bělící hlinky minimalizován obsah pigmentů resp. barviv (karoteny, chlorofyly atd.), těžkých kovů a zbytků fosforu ze surového oleje, který již prošel procesem degumming. Tím je docíleno zlepšení vzhledu a chutě oleje.

Popis technologie

Bělení je založeno na principu adsorpce nežádoucích látek na bělící hlinku. Reakce nežádoucích látek probíhá v běliči za hlubokého vakua a vysoké teploty. Do vakuového běliče je olej čerpán přes rekuperační a ohřívací výměník. Do běliče je dávkována bělící hlinka a intenzivně míchána po určitý časový interval.

Vakuum v systému zajišťují vývěvy případně ejektory, které mají vlastní chladící okruh a zásobní nádrž pracovní vody.

Z běliče je olej čerpán do filtru, kde je hlinka s adsorbovanými nečistotami filtrována a následně sušena. Z filtru pak vytéká čistý vybělený olej a po určitých intervalech vypadává bělící hlinka.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Podstatou bělení rostlinných olejů je odstranění všech barviv, a tím dosažení takřka plně čirého oleje. Kvalita oleje na výstupu z linky závisí na kvalitě výchozího oleje a na množství přidávané bělící hlinky. Čirost, resp. barva oleje na výstupu se běžně pohybuje pod hodnotou 12 uváděnou ve vzorníku, resp. naměřenou spektrometrem. Výkon linky lze volit v rozmezí 1 - 10 tun oleje za hodinu.

Bělící hlinka též adsorbuje část reziduálních hydratovatelných fosfolipidů, což má pozitivní vliv i na výstupní obsah fosforu (ppmP).

Příslušenství