Rafinace rostlinných olejů

Rostlinné oleje získané lisováním nebo extrakcí obsahují různé nežádoucí příměsi, které jsou přirozenou součástí semen. Je to především fosfor (v oleji vázán na fosfolipidy), barviva, vosky, těkavé látky atd. Tyto látky způsobují zabarvení oleje, zápach, napékání na styčné plochy, zákal, případně usazování, a to vše znemožňuje přímé použití surového oleje v potravinářství a pro technické účely. Společnost Farmet nabízí technologická zařízení pro rafinaci oleje dle potřeb zákazníka. Proces rafinace se skládá ze 4 částí – Degumming, Bělení, Odvoskování (dewaxing), Deacidifikace. Tyto technologie lze dodat i samostatně.

Parametry vstupního oleje mají zásadní vliv na kvalitu procesu a bilanci materiálů. Obecně platí, čím méně nečistot na vstupu do linky olej obsahuje, tím je nižší spotřeba provozních látek, menší množství vedlejšího produktu a vyšší kvalita oleje na výstupu z linky. Problematicky je zpracovatelný starý nerafinovaný olej, který s rostoucím časem skladování ztrácí potenciál k reakcím, potenciál k jeho rafinování.

Máte zájem zvýšit přidanou hodnotu Vašim olejům? Právě pro Vás je určena naše technologie rafinace oleje. Tato technologie je postavena na míru každému zákazníkovi dle jeho požadavků na výstupní kvalitu oleje z dané technologie. Neváhejte kontaktovat naše specialisty, kteří Vám pomohou vybrat správné řešení.

 

Degumming
Technologie degumming nabízí řešení pro odstranění fosforu ze surového oleje. Fosfor je v oleji vázán na fosfolipidy, které jsou pro další použití a zpracování olejů nežádoucí.
Degumming
Technologie degumming nabízí řešení pro odstranění fosforu ze surového oleje. Fosfor je v oleji vázán na fosfolipidy, které jsou pro další použití a zpracování olejů nežádoucí.
Bělení
Bělení oleje je součást procesu rafinace surového rostlinného oleje. V technologii Bělení je pomocí vlastností bělící hlinky minimalizován obsah pigmentů resp. barviv (karoteny, chlorofyly atd.), těžkých kovů a zbytků fosforu ze surového oleje, který již prošel procesem degumming. Tím je docíleno zlepšení vzhledu a chutě oleje.
Bělení
Bělení oleje je součást procesu rafinace surového rostlinného oleje. V technologii Bělení je pomocí vlastností bělící hlinky minimalizován obsah pigmentů resp. barviv (karoteny, chlorofyly atd.), těžkých kovů a zbytků fosforu ze surového oleje, který již prošel procesem degumming. Tím je docíleno zlepšení vzhledu a chutě oleje.
Dewaxing
Proces odvoskování je určený pouze pro slunečnicový olej. Tento olej totiž obsahuje vosky, které se do oleje dostávají ze slupek slunečnicového semínka a způsobují jeho zakalení případně sediment na dně nádob.
Dewaxing
Proces odvoskování je určený pouze pro slunečnicový olej. Tento olej totiž obsahuje vosky, které se do oleje dostávají ze slupek slunečnicového semínka a způsobují jeho zakalení případně sediment na dně nádob.
Deacidifikace
Cílem deacidifikace je odstranění látek, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti a jsou přirozenou součástí surových olejů. Tyto sloučeniny též s rostoucí teplotou těkají (destilují se), následně kondenzují a způsobují znečištění okolních prostor (nejčastěji stěn kuchyní). Tyto látky lze odstranit v destilačních kolonách.
Deacidifikace
Cílem deacidifikace je odstranění látek, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti a jsou přirozenou součástí surových olejů. Tyto sloučeniny též s rostoucí teplotou těkají (destilují se), následně kondenzují a způsobují znečištění okolních prostor (nejčastěji stěn kuchyní). Tyto látky lze odstranit v destilačních kolonách.