Certifikovaná metodika 2020

Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu

Metodika byla vytvořena s podporou projektu Technologické agentury České republiky č. TH02010706 „Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy“

Autorský kolektiv
Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Centrum precizního zemědělství při ČZU
Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Centrum precizního zemědělství při ČZU
Ing. Helena Kusá, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Michal Nýč, Farmet a.s.
Ing. Pavel Růžek, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Michaela Škeříková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Centrum precizního zemědělství při ČZU

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.