Compact - EP1

Technologie jednostupňového lisování s extruzí je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje 16-25%. Typickým představitelem těchto plodin je sója. Produktem této technologie je kvalitní přefiltrovaný sójový olej a výlisky. Výlisky slouží jako plnohodnotná náhražka extrahovaných sójových šrotů. Výlisky mají oproti extrahovaným šrotům vyšší obsah oleje (7%), a tím i vyšší obsah energie. Vlivem extruze také dochází k odstranění antinutričních látek, což jistě ocení všichni producenti krmiva pro drůbež a prasata.

Máte zájem produkovat krmivo pro přežvýkavce? Právě pro Vás jsme tuto technologii optimalizovali pro zvýšení nutriční hodnoty sójových výlisků, kdy je dosaženo vyššího podílu v bachoru pomalu rozpustných proteinů - tzv.  by-pass proteinů.

Popis technologie

Jedná se o technologii jednostupňového lisování s extruzí. Materiál je veden do násypky a následně do extrudéru FE 500, kde probíhá proces extruze materiálu. Odtud extrudát postupuje šikmým dopravníkem do dolisu FS 350.

Vylisovaný olej stéká do sedimentační vany, kde dochází k sedimentaci pevných částeček - prolisu, které jsou obsaženy v surovém oleji po lisování. Usazený prolis je z oleje separován integrovaným separátorem a vracen do lisu k odlisování. Sedimentační vana obsahuje integrovaný ohřev oleje, což zaručuje společně se separací prolisu vysokou výkonnost filtrace.

Příslušenství

K lisovně Compact je možné objednat celou řadu příslušenství čítající předúpravu semen, která obsahuje magnetický separátor, čištění a teplotní stabilizaci semen. Další příslušenství technologie je filtrace obsahující čerpadlo, které je integrované přímo v sedimentační vaně a deskový naplavovací filtr. Přefiltrovaný olej je dopravován olejovým potrubím do skladu oleje, který se skládá ze dvou nádrží o objemu 1 m3 nebo 7 m3 dle požadavků zákazníka. Sklad oleje lze vybavit výdejovým čerpadlem, které umožňuje přečerpávání oleje ze skladovacích nádrží do přepravních obalů nebo autocisterny. Součástí čerpadla je pracovní plocha s ručním ventilem pro stáčení oleje do PET lahví nebo kanystrů.

Sklad výlisků obsahuje dopravníky, které transportují výlisky mimo modul lisovny za opěrnou konstrukci skladu výlisků.

Lisovnu Compact je dále možné rozšířit o modul Loupání a separace slupek, který umožňuje oddělení jader od slupek, kdy část slupek je odloučena a odchází jako vedlejší produkt. Toto je vhodné především při zpracování semen slunečnice a sóji, odstraněním slupek se zvýši obsah bílkovin ve výliscích, a tím i jejich krmivářská hodnota. Slupky lze zpracovávat pomocí příslušenství granulace slupek, které přetvoří slupky na pelety, sníží se tím objem potřebný pro skladování slupek s možností energetického využití pelet.

Extrudér je možné vybavit systémem dávkování vody do pracovních komor.

Technické parametry

Modulová lisovna Compact  EP1 je nabízena ve výkonnosti od 250 do 500 kg/hod (výkonnost v sóje). 

Příslušenství