CP1 - Jednostupňové lisování za studena

Technologie studeného jednostupňového lisování je založena na použití pouze jednoho stupně lisování. Technologie neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním, semeno je přímo dávkováno do lisu.

Výhodou jednostupňového lisování za studena je malá energetická náročnost, jednoduchá instalace zařízení, malé zástavbové rozměry, což šetří investice. Technologie nevyžaduje zdroj páry. Tato technologie je maximálně šetrná k přepracovávanému materiálu, získaný olej má vlastnosti oleje lisovaného za studena (velmi kvalitní „panenský“ olej s nízkým obsahem fosfolipidů).

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek. Semena jsou dopravována do lisu prvního stupně, kde jsou mechanicky stlačována. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací. Výlisky z lisů jsou odváděny dopravníkem do skladu výlisků.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie jednostupňového lisování za studena je kompletním řešením pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 3 až 170 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství