Lisování za studena

Lisování olejnin za studena je proces bez předehřevu olejnatých semen. Olej si zachovává většinu zdraví prospěšných látek. Lze ho využít například pro pokrmy studené kuchyně. U lisování za studena vstupují olejnatá semena do lisu za teploty okolo 20 °C (okolní teplota) a teplota vylisovaného oleje většinou nepřesahuje 50 °C.

Charakteristické znaky:
• jednoduchost technologického zařízení
• nízká energetická náročnost technologie
• malé nároky na plochu
• nízký obsah fosforu v oleji

 

 

CP1 - Jednostupňové lisování za studena
Technologie studeného jednostupňového lisování je založena na použití pouze jednoho stupně lisování. Technologie neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním, semeno je přímo dávkováno do lisu.
CP1 - Jednostupňové lisování za studena
Technologie studeného jednostupňového lisování je založena na použití pouze jednoho stupně lisování. Technologie neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním, semeno je přímo dávkováno do lisu.
CP2 - Dvoustupňové lisování za studena
Technologie dvoustupňového lisování za studena nabízí šetrné řešení lisování při dosažení vysoké výtěžnosti oleje.
CP2 - Dvoustupňové lisování za studena
Technologie dvoustupňového lisování za studena nabízí šetrné řešení lisování při dosažení vysoké výtěžnosti oleje.