CPP - Předlisování za studena

Technologie studeného předlisování neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním. Semeno je přímo lisováno šnekovým lisem, který je nastaven jako předlisový, tedy s větším průchodem materiálu a menšími tlaky. Tomu odpovídá i menší výtěžnost oleje a také malý stupeň narušení buněk. Předlisování za studena není nejvhodnější technologií lisování před extrakcí, neboť malý stupeň narušení buněk snižuje efektivitu (rychlost) extrakce.

Tato technologie je vhodná jako první stupeň před dalším lisováním nebo tam, kde je požadováno pouze částečné vylisování oleje a větší zbytek oleje ve výliscích je zužitkován v krmných směsích, kde je obsah oleje žádoucí. (Krmnou směs pak již není nutno tukovat) Výhodou předlisování za studena je malá energetická náročnost, jednoduchá instalace zařízení, malé zástavbové rozměry, což šetří investice.

Olej získaný v předlisování má vlastnosti oleje lisovaného za studena (velmi kvalitní „panenský“ olej s nízkým obsahem fosfolipidů).

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek. Semena jsou dopravována do lisu prvního stupně, kde jsou mechanicky stlačována. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací. Výlisky z lisů jsou odváděny dopravníkem k dalšímu zpracování pro extrakci.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie předlisování za studena je kompletním řešením pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 50 až 1150 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství