Předlisování

Tato technologie je určena do nejrůznějších aplikací. Jejím cílem je odlisování části oleje (nejčastěji na 20 % zbytkového tuku) s případnou tepelnou úpravou výlisků za účelem zvýšení stravitelnosti. Uplatnění nachází především v krmivářských aplikacích a jako předlisování před extrakcí.

EP0 - Předlisování s extruzí
Technologie předlisování s extruzí nachází uplatnění především v krmivářských aplikacích. Výsledkem je energeticky hodnotná a vysoce stravitelná krmná komponenta, která nalézá uplatnění ve výživě především drůbeže a dalších monogastrů, ale je i vhodná pro přežvýkavce.
EP0 - Předlisování s extruzí
Technologie předlisování s extruzí nachází uplatnění především v krmivářských aplikacích. Výsledkem je energeticky hodnotná a vysoce stravitelná krmná komponenta, která nalézá uplatnění ve výživě především drůbeže a dalších monogastrů, ale je i vhodná pro přežvýkavce.
WPP - Předlisování za tepla
Předlisování za tepla před extrakcí je vysoce efektivní způsob přípravy olejnatých semen před chemickou extrakcí, v tomto procesu dochází k odlisování části oleje mechanickou cestou.
WPP - Předlisování za tepla
Předlisování za tepla před extrakcí je vysoce efektivní způsob přípravy olejnatých semen před chemickou extrakcí, v tomto procesu dochází k odlisování části oleje mechanickou cestou.
CPP - Předlisování za studena
Technologie studeného předlisování neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním.
CPP - Předlisování za studena
Technologie studeného předlisování neobsahuje mechanickou ani termickou úpravu semene před lisováním.