Degumming

Technologie degumming nabízí řešení pro odstranění fosforu ze surového oleje. Fosfor je v oleji vázán na fosfolipidy, které jsou pro další použití a zpracování olejů nežádoucí. Při zvýšené teplotě dochází k jejich napékání na styčné plochy, a to brání jak provedení procesu rafinace na jedlý olej, tak i využití oleje jako biopaliva (biodiesel).

V praxi to znamená, že se fosfolipidy napékají buď na pánve v kuchyních, nebo na písty motorů. Napékání je doprovázeno nepříjemným zápachem a narušením materiálu, na který se fosfolipidy napékají.

Surový olej obsahuje dva druhy fosfolipidů – tzv. hydratovatelné a nehydratovatelné. V technologii degumming je proto do oleje dávkována kyselina, která reaguje s nehydratovatelnými fosfolipidy a mění je na hydratovatelné. Všechny hydratovatelné fosfolipidy jsou pak odstraňovány hydratací, tj. přídavkem vody, který je doprovázen vznikem slizovitých shluků (vloček), které jsou následně odstraněny na odstředivých separátorech. Odstranění fosfolipidů je vždy prvním stupněm zpracování rostlinných olejů. Odstranění fosfolipidů může být provedeno současně s odstraněním volných mastných kyselin (FFA). To zajistí tzv. proces neutralizace, který je volitelným příslušenstvím technologie degumming.

Popis technologie

Technologie využívá vlastností hydratovatelných fosfolipidů hromadit se na fázovém rozhraní olej voda a následně agregovat v atmosférickém reaktoru. Přídavek kyseliny zajišťuje prostředí pro vznik shluků a zároveň pro přeměnu části nehydratovatelných fosfolipidů na hydratovatelné, a tedy odstranitelné. Vzniklé shluky (vločky) jsou pak odstraněny na odstředivých separátorech.

Přídavek kyseliny je následně neutralizován louhem (platí pro STANDARD a EXTRA DEGUMMING). Kvalita procesu je dána přípravou podmínek pro vznik shluků fosfolipidů (vytvoření vodní emulze s velkou plochou rozhraní voda – olej) a následně vytvoření podmínek pro jejich shlukování.

Odstředivé separátory musí oddělit velmi „lepivé“ fosfolipidy s minimem ztrát oleje a bez zanášení rotorů. Tomu vyhoví pouze kvalitní separátory s automatickým odkalením (v prvním stupni).

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Parametry vstupního oleje mají zásadní vliv na kvalitu procesu a bilanci materiálů. Obecně platí, čím méně nečistot na vstupu do linky olej obsahuje, tím je nižší spotřeba provozních látek, menší množství vedlejšího produktu a vyšší kvalita oleje na výstupu z linky. Nejsledovanějším parametrem v technologii degumming je obsah fosforu udávaný v jednotkách ppm. Technologie je schopna zpracovávat čerstvě lisovaný nebo extrahovaný olej s  množstvím 1000 ppmP a z toho max. 150 ppmP tzv. nehydratovatelných fosfolipidů. Dle požadované kvality oleje na výstupu nabízíme tři typy technologie:

  • WATER
  • BASIC
  • EXTRA 

V technologii lze zpracovávat i olej s vyšším obsahem fosforu, nežli je 1000 ppmP, avšak je nutno počítat se snížením výkonu linky.

Soubory ke stažení

velikost 1 924 KB

Příslušenství