Deskové filtry

Deskové filtry nabízejí optimalizované řešení pro lisy malých kapacit až po lisovny středních kapacit. Filtry nabízejí vynikající parametry filtrace při dosažení nízkých nákladů na provoz a pořizovací cenu. Filtry nabízejí snadnou údržbu provozu, a to díky jednoduché a mimořádně robustní konstrukci zařízení.

Popis technologie

Deskový filtr, v kterém samotná filtrace spočívá, je určen k filtraci rostlinných olejů. Skládá se z ocelových nerezových čelních desek, filtračních nerezových rámů, vodících čepů, příčníku, centrálního stahovacího šroubu s ovládacím kolem a okapové misky.

Mezi filtrační rámy se vkládají filtrační plachetky o dané mikronáži dle požadované čistoty vyfiltrované kapaliny. Při průchodu kapaliny přes plachetky se na plachetkách zachycují nečistoty.

Použité konstrukční materiály, přicházející do styku s filtrovanou kapalinou, jsou zdravotně nezávadné.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Filtrace je nabízena v kapacitách 300-3 000 kg oleje za den a je vždy optimalizovaná pro konkrétní řešení.

Příslušenství