DSO - Suchá extruze sóji

Technologie DSO (Dry extrusion of SOybean) je řešení především pro produkci plnotučné extrudované sóji jako krmné komponenty. Účelem technologie je snížení obsahu látek snižující stravitelnost sóji (tzv. antinutriční látky).

Extruzí lze dosáhnout významného snížení těchto látek a extrudovaná plnotučná sója se stává chutnější a stravitelnější, zvyšuje se tak využitelnost živin a příjem krmiva.

Technologie suché extruze vyráběná společností Farmet vychází z dlouholeté zkušenosti společnosti a je s úspěchem využívá našimi zákazníky již řadu let. Význam procesu extruze je především pro materiály o obsahu oleje od 16 % do 22 %. Pro olejnatá semena o obsahu oleje větší než 22 % doporučujeme využít technologii předlisování před extruzí.

 

Popis technologie

Zpracovávaný materiál je kontinuálně dávkován do extrudéru. V extrudéru je materiál stlačen, rozmělněn, prohněten a zároveň třením zahřát nad 100 °C.  Díky vysokému tlaku zůstává voda obsažená v semeni v kapalném stavu i při teplotách nad 100 °C.  Prohřátí materiálu třením v tenké vrstvě je velice rychlé a rovnoměrné. Krátká doba zahřátí (krátká tepelná expozice) a působení vysokého tlaku působí na přeměnu bílkovin, škrobů a na potlačení antinutričních látek.

Zahřátý a stlačený materiál vystupuje z extrudéru kontinuálně. Na výstupu z extrudéru dochází k velmi intenzivní expanzi.  Jakmile materiál opouští tryskou extrudér, dostává se do volné atmosféry a voda se okamžitě odpařuje. Materiál expanduje, a to včetně vody obsažené uvnitř buněk.  Proto zde dochází k intenzivnímu narušení buněčných struktur, přeměně škrobů a bílkovin, což následně zlepšuje nutriční hodnoty krmiva.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Extrudéry jsou nabízeny v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 100 kg/hod. až 4000 kg/hod. extrudovaného materiálu. Je možné je řadit do sestav, a tím zvýšit kapacitu extruzní linky. Standardně jsou nabízeny pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství