Extruze krmiv

Společnost Farmet vyrábí celou řadu šnekových extrudérů krmiv pokrývající široký rozsah výkonů a možností použití. Tyto extrudéry je dále možné sestavovat do extruzní linky s celkovým výkonem daným počtem a typy použitých extrudérů. Výkonnost a schopnost přepracovat (extrudovat) různé druhy materiálů je dále možno výrazně ovlivnit mechanickou předúpravou materiálů (drcení, šrotování) a přídavkem vody, případně injektáží přímé páry.

Pojmem EXTRUZE se označují procesy zahrnující prohnětení, zahřátí materiálu za zvýšeného tlaku a následné protlačování materiálu štěrbinou s cílem dosáhnout mechanické a tepelné úpravy materiálu. Extruze se často označuje jako metoda „HTST“ (High Temperature Short Time), protože se jedná o krátkodobé působení vysoké teploty.


V oblasti výroby krmiv se technologie extruze využívá za účelem:

  • zlepšení vlastností krmiva díky mechanickému a tepelnému zpracování v extrudéru
  • tvarování krmiva protlačováním přes matrici (granule, pelety).


Využití extruze přináší následující výhody:

  • Mechanické rozmělnění: Získání velmi jemné struktury pro dobré trávení. Během expanze na výstupu z extrudéru se naruší vnitřní struktura materiálu, usnadní se trávení a současně se zvětší povrchová plocha krmiva, a tím se usnadní přestup živin v trávicím systému.

  • Přeměna (denaturace) bílkovin: Krátkodobé zahřátí nad 100 °C za současného působení tlaku uvnitř extrudéru způsobí velmi  efektivní přeměnu (uvaření, denaturaci) bílkovin, a tím zvýšení energetické hodnoty krmiva.

  • Deaktivaci surových enzymů

  • Radikální snížení obsahu antinutričních látek a přírodních toxinů: Extruze velmi účinně odbourává celou řadu antinutričních látek. Například při extruzi sóji se radikálně snižují hodnoty aktivity ureázy. Pro výživu monogastrů je velmi pozitivní redukce obsahu inhibitoru trypsinu.

  • Sterilizaci: Teplota a tlak v extrudéru zahubí bakterie, plísně a jiné nežádoucí organizmy a škůdce. Tvorba plísní a následná produkce mykotoxinů se zastaví, a tím se získá delší doba skladovatelnosti.

  • Zmazovatění (želatinace) škrobů: Škrob je častou a důležitou složkou krmiv. Během extruze se rozkládají složité škroby a cukry na jednoduché, což zlepšuje stravitelnost krmiva.

  • Homogenizace a možnost tvarování: V extrudéru dojde k promísení všech složek krmiva. Protlačováním přes tvarovou matrici lze krmivo tvarovat do různých tvarů (využití např. u krmiva pro psy a jiné domácí mazlíčky). Podmínkou pro tvarování a zachování tvaru je složení extrudátu s dostatečným obsahem pojivých látek (nejčastěji škrob).

 

 

 

 

 

 

DSO - Suchá extruze sóji
Technologie DSO (Dry extrusion of soybean) je řešení především pro produkci plnotučné extrudované sóji jako krmné komponenty.
DSO - Suchá extruze sóji
Technologie DSO (Dry extrusion of soybean) je řešení především pro produkci plnotučné extrudované sóji jako krmné komponenty.
DMC - Suchá extruze výlisků či šrotů
Technologie DMC (Dry extrusion of Meals and Cakes) je určena pro extruzi výlisků a extrahovaných šrotů. Hlavním smyslem této technologie je především v hygienizaci těchto krmných komponent a zvýšení tzv. ruminálně chráněného proteinu.
DMC - Suchá extruze výlisků či šrotů
Technologie DMC (Dry extrusion of Meals and Cakes) je určena pro extruzi výlisků a extrahovaných šrotů. Hlavním smyslem této technologie je především v hygienizaci těchto krmných komponent a zvýšení tzv. ruminálně chráněného proteinu.
WCE - Mokrá extruze obilnin, luštěnin
Technologie WCE (Wet extrusion of CEreals) je určena k extruzi směsí obsahující velké množství škrobu. Jsou to obilniny a jejich šroty (kukuřice, pšenice, ječmen, žito, oves) a některé luštěniny (hrách, fazole, bob) a jejich směsi.
WCE - Mokrá extruze obilnin, luštěnin
Technologie WCE (Wet extrusion of CEreals) je určena k extruzi směsí obsahující velké množství škrobu. Jsou to obilniny a jejich šroty (kukuřice, pšenice, ječmen, žito, oves) a některé luštěniny (hrách, fazole, bob) a jejich směsi.
WFM - Mokrá extruze krmných směsí
Technologie WFM (Wet extrusion of feed mixtures) je určena pro produkci granulovaných krmiv. Typickými zástupci těchto materiálů jsou kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata (zejména prasata a drůbež), zájmová (pet food) a ryby (fish feed). Tyto směsi mohou obsahovat tuky a bílkoviny rostlinného i živočišného původu, obilné šroty, vitamíny, minerály, prebiotika, barviva, enzymy, medikamenty a další komponenty.
WFM - Mokrá extruze krmných směsí
Technologie WFM (Wet extrusion of feed mixtures) je určena pro produkci granulovaných krmiv. Typickými zástupci těchto materiálů jsou kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata (zejména prasata a drůbež), zájmová (pet food) a ryby (fish feed). Tyto směsi mohou obsahovat tuky a bílkoviny rostlinného i živočišného původu, obilné šroty, vitamíny, minerály, prebiotika, barviva, enzymy, medikamenty a další komponenty.