Dvoustupňové loupání

Tato technologie představuje špičkové řešení pro lisovny velkých kapacit, které je optimalizované pro dosažení vysoké výtěžnosti oleje a pro krmivářskou kvalitu výlisků.

Výhody odstranění části slupek před lisováním a dosažitelné parametry:
1. Snížení obsahu vlákniny ve výliscích, a tím získání kvalitnějšího krmiva.
2. Zvýšení výtěžnosti oleje.
3. Snížení opotřebení lisovacích ústrojí.
4. Snížení obsahu vosků a barviv v oleji. 

Popis technologie

Tato technologie představuje špičkové řešení pro lisovny velkých kapacit, které je optimalizované pro dosažení vysoké výtěžnosti oleje a pro krmivářskou kvalitu výlisků.

Výhody odstranění části slupek před lisováním a dosažitelné parametry:

  1. Snížení obsahu vlákniny ve výliscích, a tím získání kvalitnějšího krmiva.

  2. Zvýšení výtěžnosti oleje. Pokud by nebyly slupky před lisováním odstraněny, nasákly by olejem na úroveň zbytkového tuku výlisků.

  3. Snížení opotřebení lisovacích ústrojí. Slupky jsou velmi abrazivní a snížení jejich podílu prodlužuje životnost šneků lisů. Vysoká abrazivnost slupek se však projeví na výrazném abrazivním opotřebení loupačky a dopravních cest slupek, kde je třeba počítat s enormní zátěží. Pro prodloužení životnosti jednotlivých dílů přicházejících do styku se slupkami využíváme ty nejkvalitnější materiály a výrobní postupy.

  4. Snížení obsahu vosků a barviv v oleji. Vosky a barviva jsou obsaženy téměř výhradně ve slupce. Proto odstraněním větší části slupek výrazně klesne obsah vosků ve vylisovaném oleji. Tím se zlepšuje filtrovatelnost a snižují se nároky na následné zpracování oleje (winterizace, bělení).


Semena jsou po naloupání tříděna na sítovém třídiči prvního stupně, kde jsou rozdělena na frakce:

  • Nejmenší frakce - mastný prach – postupuje bez aspirace na lisování.
  • Střední frakce - malá semena, jádra a jejich úlomky, malé části slupek – postupuje na další zpracování do II. stupně
  • Největší frakce - celá semena a velké slupky – prochází přes aspiraci v proudu vzduchu, kde jsou odsáty slupky do cyklonu I. Zbytek po aspiraci – nenarušená semena jsou vedena opětovně do loupačky pro jejich narušení.

Střední frakce z třídiče prvního stupně je vedena na sítový třídič II. stupně, kde je opět rozdělena na frakce:

  • Největší frakce – malé množství semen, celá jádra a jejich větší zlomky, velké slupky jsou svedeny do aspirační skříně, kde jsou odsáty volné slupky do odlučovacího cyklonu. Zbylá jádra a jejich zlomky postupují následnými dopravními cestami na lisování.
  • Střední frakce - středně velká semena, jádra a jejich úlomky, malé části slupek – prochází přes aspiraci v proudu vzduchu, kde jsou odsáty slupky do cyklonu II. Zbytek po aspiraci postupuje na lisování.
  • Nejmenší frakce – malé zlomky jader a slupek prochází přes aspirační skříň, kde jsou odsáty volné zlomky slupek do odlučovacího cyklonu. Zbylé zlomky jader postupují následnými dopravními cestami na lisování.

Technologie může být doplněna funkcí „KONTROLA SLUPEK“, kdy se již odseparované slupky znovu prosévají a případně aspirují a odděluje se z nich olejnatý prach se zbytky jader, čímž se zásadně sníží ztráty jader ve slupkách a tedy ztráty oleje.

Kontrola slupek je realizována přeséváním slupek, kdy se oddělí zbylý mastný prach a drobné úlomky jader, které byly aspirací zachyceny do slupek.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologii loupání a separace je možno navrhnout v širokém spektru výkonů za použití různě výkonných loupaček a třídících separátorů. Dle výkonnosti jednotlivých zařízení a dosavadní praxe jsme pro vás připravili ověřené sestavy, které poskytují nejlepší využití používaných loupaček a separátorů. Tyto sestavy se používají nejčastěji a jsou také uzpůsobeny pro nejčastěji používané technologie lisování olejnin Farmet.

Příslušenství