Loupání semen a separace slupek

Správná příprava semen je důležitým předpokladem pro vysokou efektivitu navazující technologie. Nemalý vliv má i na kvalitu získaných produktů – oleje, výlisků nebo extrudátu. To si samozřejmě uvědomujeme. Proto spolu s technologiemi lisování a extruze již více než dvě desetiletí neustále vyvíjíme a zdokonalujeme i technologie přípravy semen.

Pro rychlý a efektivní výkrm hospodářských zvířat je výhodné použít krmivo s vysokým podílem bílkovin a minimem vlákniny. Loupání semen je elegantní cestou k tomuto cíli.

Technologie loupání slouží k částečnému odstranění slupek ze semen slunečnice nebo sóji. Podíl vlákniny ve slupkách je značný, nejvýraznější je právě u semen slunečnice a sóji. Odstraněním části slupek ze zpracovávaného materiálu dojde k výraznému snížení celkového obsahu vlákniny ve výliscích. Dalším pozitivním efektem loupání je i vyšší výtěžnost oleje z lisovaného materiálu. Loupání nabízíme od kapacit 600 kg semen za hodinu pro zařízení Compact až po technologie s výkonem mnoha desítek tun.

I pro technologii loupání semen od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Pro efektivní provoz našich strojů a technologií jsme pro Vás vyvinuli řídicí systém FIC – Farmet Intelligent Control.

 

Jednostupňové loupání
V nabídce společnosti Farmet jsou dvě varianty jednostupňového loupání, a to jednostupňové loupání bez vracení slupek a s vracením slupek. Vracení slupek umožňuje doloupání nenaloupaných semen.
Jednostupňové loupání
V nabídce společnosti Farmet jsou dvě varianty jednostupňového loupání, a to jednostupňové loupání bez vracení slupek a s vracením slupek. Vracení slupek umožňuje doloupání nenaloupaných semen.
Dvoustupňové loupání
Tato technologie představuje špičkové řešení pro lisovny velkých kapacit, které je optimalizované pro dosažení vysoké výtěžnosti oleje a pro krmivářskou kvalitu výlisků.
Dvoustupňové loupání
Tato technologie představuje špičkové řešení pro lisovny velkých kapacit, které je optimalizované pro dosažení vysoké výtěžnosti oleje a pro krmivářskou kvalitu výlisků.
Granulace slupek
Společnost Farmet dodává technologii granulace slupek olejnatých semen, zejména slunečnice, za účelem získávání pelet, jejich efektivního skladování, přepravitelnosti a využití jako hodnotného biopaliva s vysokou výhřevností.
Granulace slupek
Společnost Farmet dodává technologii granulace slupek olejnatých semen, zejména slunečnice, za účelem získávání pelet, jejich efektivního skladování, přepravitelnosti a využití jako hodnotného biopaliva s vysokou výhřevností.