EP0 - Předlisování s extruzí

Technologie předlisování s extruzí nachází uplatnění především v krmivářských aplikacích. Výsledkem je energeticky hodnotná a vysoce stravitelná krmná komponenta, která nalézá uplatnění ve výživě především drůbeže a dalších monogastrů, ale je i vhodná pro přežvýkavce.

Extruze přináší do procesu mnohé benefity, jako je významné zvýšení stravitelnosti proteinů, eliminace antinutričních látek (např. glukosinolátů v řepce) a změnu struktury krmiva, což vede ke zvýšení chutnosti krmiva a ke snížení konverze krmiva. Díky vysokému obsahu oleje a proteinů se jedná o krmivo s vysokou energetickou hodnotou. Pro další zvýšení krmivářské hodnoty produktů je vhodné předřadit k předlisování s extruzí technologii loupání, která zvýší obsah proteinů a sníží obsah vlákniny ve výliscích. Rostlinný olej z této technologie je pak té nejvyšší kvality, nalézá uplatnění v mnoha potravinářských, krmivářských a technických aplikacích.

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Tam, kde hrozí pokles teploty lisovaných semen pod 15 °C (v zimním období), doporučujeme doplnit technologii o teplotní stabilizaci semen. Semeno je z mezizásobníku dopravováno do lisů prvního stupně. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek. Semena jsou dopravována do lisu prvního stupně, kde jsou mechanicky stlačována. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací. Výlisky z lisů jsou odváděny dopravníkem do extrudéru, extrudované výlisky jsou odváděny dopravníkem do následné technologie, případně do chladiče a poté skladu výlisků.

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině tak je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technologie předlisování s extruzí je kompletním řešením pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 50 až 1150 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství