Granulace slupek

Společnost Farmet dodává technologii granulace slupek olejnatých semen, zejména slunečnice, za účelem získávání pelet, jejich efektivního skladování, přepravitelnosti a využití jako hodnotného biopaliva s vysokou výhřevností. 

Pelety ze slunečnicových slupek jsou výborným ekologickým palivem a mají výhřevnost cca 5 kWh/kg, což je více než např. pelety dřevní nebo pelety ze slámy cca (4 – 4,4 kWh/kg). Vyšší výhřevnost slupek u slunečnice způsobuje zbytek oleje a vosku ve slupkách.

 

Popis technologie

Technologie granulace (peletování) slupek slouží pro přepracování slupek slunečnice či sóji do formy granulí (pelet), které jsou vhodnější z hlediska manipulace, skladování a následného využití slupek. Celá technologie je vybavena automatickým řízením a regulací s vizualizací procesu.

Základním prvkem jsou granulátory, které pokrývají široký rozsah výkonů. Linka se dále skládá ze  vstupního zásobníku, dávkovacího dopravníku, míchacího dopravníku, dávkování vody nebo páry, vlastního granulátoru, separátoru odrolu a jeho vracení, chladiče pelet se vzduchotechnikou a příslušných dopravních cest včetně elektroinstalace.

Technologii doporučujeme použít vždy, když je využita při zpracování olejnatých semen opce loupání a separace slupek jak při lisování za studena i za tepla.

Příslušenství

Technologii je možné dodat buď samostatně nebo jako OPCI Granulace slupek v rámci dodávky technologie lisování. Rozšíření technologických možností a kvality zpracování pelet je možné pomocí volitelného příslušenství (OPCE) – drcení slupek, zvlhčování slupek. Výběr vhodných opcí závisí na požadavcích a podmínkách provozovatele, typu zpracovávaného materiálu a požadavcích na kvalitu pelet.

Technické parametry

Kapacita granulace slupek olejnatých semen (slunečnice, sóji) je  od 1,2 do 70 tun slupek za den.

 

Příslušenství