Jednostupňové loupání

V nabídce společnosti Farmet jsou dvě varianty jednostupňového loupání, a to jednostupňové loupání bez vracení slupek a s vracením slupek. Vracení slupek umožňuje doloupání nenaloupaných semen.


Výhody odstranění části slupek před lisováním a dosažitelné parametry:
1. Snížení obsahu vlákniny ve výliscích, a tím získání kvalitnějšího krmiva. 
2. Zvýšení výtěžnosti oleje. 
3. Snížení opotřebení lisovacích ústrojí. 
4. Snížení obsahu vosků a barviv v oleji. 

Popis technologie

V nabídce společnosti Farmet jsou dvě varianty jednostupňového loupání, a to jednostupňové loupání bez vracení slupek a s vracením slupek. Vracení slupek umožňuje doloupání nenaloupaných semen.

Výhody odstranění části slupek před lisováním a dosažitelné parametry:

1. Snížení obsahu vlákniny ve výliscích, a tím získání kvalitnějšího krmiva. 

2. Zvýšení výtěžnosti oleje. Pokud by nebyly slupky před lisováním odstraněny, nasákly by olejem na úroveň zbytkového tuku výlisků.

3. Snížení opotřebení lisovacích ústrojí. Slupky jsou velmi abrazivní a snížení jejich podílu prodlužuje životnost šneků lisů. Vysoká abrazivnost slupek se však projeví na výrazném abrazivním opotřebení loupačky a dopravních cest slupek, kde je třeba počítat s enormní zátěží. Pro prodloužení životnosti jednotlivých dílů přicházejících do styku se slupkami využíváme nejkvalitnější materiály a výrobní postupy.

4.  Snížení obsahu vosků a barviv v oleji. Vosky a barviva jsou obsaženy téměř výhradně ve slupce. Proto odstraněním větší části slupek výrazně klesne obsah vosků ve vylisovaném oleji. Tím se zlepšuje filtrovatelnost a snižují se nároky na následné zpracování oleje (winterizace, bělení)

 

Semena jsou po naloupání v loupačce tříděna na sítovém třídiči prvního stupně, kde jsou rozděleny na frakce:

  • Nejmenší frakce - mastný prach – postupuje bez aspirace na lisování.

  • Střední frakce - malá semena, jádra a jejich úlomky, malé části slupek – prochází přes aspiraci v proudu vzduchu, kde jsou odsáty slupky do cyklonu I. Zbytek po aspiraci postupuje na lisování.

  • Největší frakce - celá semena a velké slupky – prochází přes aspiraci v proudu vzduchu, kde jsou odsáty slupky do cyklonu I. Zbytek po aspiraci postupuje na lisování.

Tato technologie je nejjednodušší, a proto nedosahuje nejlepších výsledků (zde není možno očekávat dosažení často požadovaného parametru obsahu vlákniny ve slunečnicových výliscích do 20%).

Varianta jednostupňového loupání s vracením slupek je doplněna o doloupání největší frakce (která obsahuje nenaloupaná semena), a tím dochází k jejich opětovnému narušení. Jednostupňová separace ale nezajistí tak dokonalé oddělení mastného prachu a úlomků jader, které jsou zachyceny proudem vzduchu a jsou odseparovány spolu se slupkami.

Technologie může být doplněna funkcí „KONTROLA SLUPEK“, kdy se již odseparované slupky znovu prosévají a případně aspirují a odděluje se z nich olejnatý prach se zbytky jader, čímž se zásadně sníží ztráty jader ve slupkách a tedy ztráty oleje.

 

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologii loupání a separace je možno navrhnout v širokém spektru výkonů za použití různě výkonných loupaček a třídících separátorů. Dle výkonnosti jednotlivých zařízení a dosavadní praxe jsme pro vás připravili ověřené sestavy, které poskytují nejlepší využití používaných loupaček a separátorů. Tyto sestavy se používají nejčastěji a jsou také uzpůsobeny pro nejčastěji používané technologie lisování olejnin Farmet.

Příslušenství