Kompaktomat K 1000 PS v kombinaci s drobicími válci

19. 5. 2021
Nová souprava složená na přání zákazníka ze stroje Kompaktomat K 1000 PS a drobicích válců DV 1000 NS se zapojila do jarních prací.
Kompaktomat K 1000 PS v kombinaci s drobicími válci

Předseťový kombinátor Kompaktomat je určený pro precizní přípravu seťového lůžka, kdy jedním přejezdem provede až 7 operací. Je unikátní tím, že pracovní orgány lze zvolit přesně podle přání zákazníka a jeho půdních podmínek.

Jedna z nových souprav skládající se ze stroje Kompaktomat K 1000 PS a drobicích válců DV 1000 NS perfektně zvládla přípravu seťového lůžka v Polabí.

Nový majitel se inspiroval starším provedením o záběru 8m, ve stejném složení, které se v dané lokalitě osvědčilo a který využívá k plné spokojenosti. Souprava zpracovává různé typy těžkých půd. Přídavné drobicí válce, agregované do zadního závěsu Kompaktomatu, spolehlivě rozdrobí zbývající hroudy.

Hlavním důvodem investice do ucelené soupravy je úspora provozních nákladů a minimálizace přejezdů. Příprava seťového lůžka a důkladné rozdrobení půdy je provedeno jedním přejezdem.

V této lokalitě má farmář osvědčenou technologii jarní přípravy půdy:

Půda musí být po zimě nejdříve zpracována kultivátorem, aby došlo k provzdušnění a proschnutí půdního profilu. Další operací je zpracování půdy Kompaktomatem s nastavenou větší pracovní hloubkou (pokud to půdní podmínky dovolují) s drobicími válci, které zpětně utuží seťové lůžko. Výsledkem je perfektně rovné pole a rozdrcené hrudy. V takto zpracované půdě rovnoměrně vzchází produkční plodina, půda lépe hospodaří s vodou a také následná chemická ochrana lépe účinkuje. I přes zpracování půdy po zimě kultivátorem se musela obsluha soupravy vypořádat s nerovnoměrným osychaním půdního profilu, který je typický pro jarní období.

Vysoká rotační rychlost předních spirálových válců a žebrované čističe zadních válců zajišťují správnou funkci pracovních orgánů taktéž na vlhkých místech. Výsledkem dokonalé práce je kombinace hřebenového čističe na drobicích válcích a správná pojezdová rychlost 10–14 km/h. Velmi vítaným a oceňovaným prvkem je hydraulicky ovládaná výška předního smyku a hydraulicky ovládaná pracovní hloubka šípových radlic přímo z kabiny traktoru. Obsluha tak může rychle reagovat na změnu půdních podmínek.

V tomto případě byla soupravou prováděna předseťová přípravu pro setí máku. Pracovní hloubka činila 2–3 cm při pracovní rychlosti okolo 12 km/h. Drobící válce se rovněž mohou použít i jako samostatný stroj. Farmář je s volbou své nové soupravy velmi spokojen.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.