Zkušenosti s Falcon PRO Tandem při jarním setí

19. 4. 2021
Falcon PRO Tandem je jeden z mála radličkových secích strojů na trhu. Radličkové secí stroje prožívají renesanci zejména z důvodu jednodušší konstrukci a potřebou zakládání porostů s vyšším obsahem rostlinných zbytků. Nepodstatným důvodem pro řadu farmářů je hospodaření na kamenitých půdách.
Zkušenosti s Falcon PRO Tandem při jarním setí

Falcon PRO Tandem se vyznačuje jednoduchou konstrukcí s minimálními nároky na údržbu a také s minimem točivých částí s ložisky.

Tandem je prioritně konstruován pro zakládání porostů s aplikací hnojiva jedním přejezdem. Volbou výsevních radlic lze zvolit požadovanou technologii setí a uložení hnojiva. Šípové radlice jsou určeny pro celoplošné setí s aplikací hnojiva k osivu. Výhodou je rovnoměrné rozmístění jedinců, celoplošné prokypření a zničení vzcházejících plevelů. Hnojivo je rychle přístupné pro produkční plodinu.

Druhou možností jsou užší delta radlice pro pásové setí s aplikací hnojiva pod patu. Hnojivo se aplikuje v centrální linii a výsev osiva do dvou řádků podél hnojiva do požadované hloubky a meziřádkové rozteče 125 mm. Delta radlice nezpracovávají půdu celoplošně, ale naopak ukládají do meziřádku rostlinné zbytky. Hnojivo je přístupné ihned po zakořenění produkční plodiny. Tahový odpor může být nižší. Rozteč šípových i delta radlic je 25 cm a radlice jsou zaměnitelné.

Falcon PRO Tandem není náročný na kvalitu přípravy půdy. Pro kvalitní založení porostu potřebuje nakypřenou půdu bez hlubokých kolejí.

Radličkový secí stroj Falcon PRO Tandem využívá osvědčenou konstrukci řady Falcon PRO, zejména přetlakový samonosný zásobník o objemu 6 m3, řídící elektroniku Müller Elektronik, válečkové výsevní ústrojí Farmet a nízkotlaký pneumatikový válec pro rovnoměrné zpětné utužení založeného porostu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.