Agrosem Stěžery kupuje již 14. stroj značky Farmet!

23. 7. 2021
Prosperující semenářské družstvo Agrosem Stěžery na okraji Hradce Králové obdělává 980 hektarů zemědělské půdy.
Agrosem Stěžery kupuje již 14. stroj značky Farmet!

Velmi rozmanité půdní podmínky

Pěstují řadu plodin: pšenici, řepku, jarní ječmen, hrách, dlouhodobě se věnují pěstování máku, cukrovky nebo prosa a některé z nich pěstují pro semenářské účely. V obhospodařovaném regionu mají velmi rozmanité půdy od sušších písčitých až po vlhčí jílovité. Podnik dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výnosů pro danou lokalitu.

„Od Farmetu již kupujeme 14. stroj. V minulosti jsme začínali u Kompaktomatu a postupně jsme kupovali další stroje. Některé jsme obměnili, ale postupně rozšiřujeme portfolio strojů tak, abychom efektivně pokryli naše potřeby v oblasti zpracování půdy a setí včetně aplikace hnojiv do půdy. Aktuálně využíváme 9 strojů značky Farmet“, říká na úvod ředitel podniku pan Karel Novák.

 

Produkce osiv vyžaduje optimalizované technologie zakládání porostů

Základem dosahované vysoké produkce jsou pokrokové technologie a kvalitní zpracování půdy a setí. Veškeré obdělávání půdy podnik zajišťuje stroji značky Farmet. Nejen pro semenářskou výrobu využívají optimalizované technologie zakládání porostů, které zohledňují druh plodiny, typ a vlhkost půdy. Pro obiloviny je základem středně hluboké kypření do 20 cm, pro řepku pak hlubší kypření do 25 cm. Pro jarní plodiny je v Agrosemu standardem hluboké podzimní kypření do hloubky 30–40 cm. Problematické pozemky jsou minimálně 1x za 4 roky po sklizni podrývány do hloubky 50–60 cm. Takto strukturované zpracování půdy zajišťuje dobré vsakování vody v období dešťů a na druhé straně ideální vzlínání vody ke kořenům v období sucha. Důležitá je samozřejmě i celková ekonomika – spotřeba pohonných hmot, výkonnost souprav i potřeba lidské práce.

Kompaktomaty K 800 a K 600 znamenaly nárůst a stabilizaci výnosů.

Nutnost široké palety výkonných strojů

Hlavním požadavkem používaných technologií je preciznost provedení jednotlivých operací a jejich správné načasování. Především na těžkých půdách je nutné operace provádět v ideálním časovém okně mnohdy trvajícím jen pár hodin. Proto je nutná výkonná technika vhodná do daných půdních podmínek. V Agrosemu si již dávno ověřují, jaká koncepce strojů pro zpracování půdy je vhodná do jednotlivých půdních podmínek. Pořízení více výkonných strojů vhodných do různých specifických podmínek vnímají jako ekonomické řešení. Stroje mají dlouhou životnost a optimální využití jednotlivých strojů podle specifických půdních podmínek má ekonomickou návratnost. Zvyšuje se kvalita práce i provozní výkonnost a eliminuje se řada provozních problémů.

„Někdy raději odzkoušíme i dva nebo tři různé stroje, abychom si byli jisti, kterým strojem dosáhneme při daných půdních a vlhkostních podmínkách nejlepších výsledků jak z pohledu kvality práce, tak z pohledu celkové efektivity“, říká ředitel podniku Karel Novák.

Hloubkové kypření je základ zpracování pro jařiny.

Vysoký tlak na výkonnost a spolehlivost

Vhodná volba stroje pak umožňuje dosahovat velmi vysoké hodinové výkony při vysoké kvalitě práce a s optimální spotřebou paliva. Eliminuje se opotřebení pracovních orgánů i celkové opotřebení stroje i traktoru. Významná je i eliminace prokluzu kol traktoru, která ovlivňuje nejen spotřebu, ale i kvalitu výsledného zpracování půdy a  poškození půdní struktury.

Velký tlak na výkonnost je i u secího stroje, kde je vysoké vytížení v krátkých sezónách. Vynikající předností secího stroje Farmet Falcon je integrace předzpracující sekce umožňující sloučení zpracování a setí do jedné operace. Rychlovýměnné sekce umožňují rychlou výměnu během sezóny, a tím uzpůsobení stroje pro optimální zakládání porostů různých plodin. Dlátovou sekci pro hlubší pásové kypření využívají v Agrosemu pro setí řepky a diskovou sekci pro mělké celoplošné zpracování pro setí ostatních plodin. U obou sekcí je využíváno i přihnojování granulovanými hnojivy.

Spolehlivost strojů Farmet je v Agrosemu dlouhodobě na vysoké úrovni a byla vždy klíčovou podmínkou při rozhodování o dalším nákupu strojů.

 

Starší osvědčený secí stroj by měl nahradit nový s přihnojováním a section control pro každou secí botku

Vysoká kvalita servisu a dodávek náhradních dílů

Důvěra ve značku Farmet je v Agrosemu podložena dlouhodobým kvalitním servisem a dodávkami náhradních dílů. Především v sezóně jsou tyto služby poskytovány velmi rychle. V Agrosemu se díky tomu mohou spolehnout na vysokou jistotu provozuschopnosti a plánované výkonnosti strojů.

Setí řepky se speciální dlátovou sekcí pro pásové kypření.

Dlouhodobá spokojenost

Již 14. nakupovaný stroj značky Farmet je dostatečným potvrzením dlouhodobé spokojenosti se stroji a službami společnosti Farmet. Jedná se o nový secí stroj Falcon, který by měl být náhradou za straší Falcon, který mají ve Stěžerech již 7. rok.

„Pro velký podnik s variabilními půdními podmínkami a širokým spektrem plodin je využívání většího počtu různých strojů pro zpracování půdy a setí prakticky nutné a celkově ekonomicky výhodné“, uzavírá ředitel Agrosemu Karel Novák.

Specialitou Agrosemu Stěžery je pěstování máku.

Aktuálně používané stroje Farmet v Agrosem Stěžery:

  • Kompaktomat K 800 PS
  • Kompaktomat K 600 PS
  • Softer 11 PS
  • Softer 8 PS + Microdrill
  • Triolent TX 600 PS
  • Digger 3 N
  • Krtek DG 3
  • Cambridge CV 6
  • Falcon 6 PRO
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.