WCE - Mokrá extruze obilnin, luštěnin

Technologie WCE (Wet extrusion of CEreals) je určena k extruzi směsí obsahující velké množství škrobu. Jsou to obilniny a jejich šroty (kukuřice, pšenice, ječmen, žito, oves) a některé luštěniny (hrách, fazole, bob) a jejich směsi. Význam extruze je především ve zvýšení stravitelnosti škrobu a hygienizaci této krmné komponenty. Extruzí se docílí pórovitá struktura a zmazovatění škrobů, což usnadňuje přístup trávicích enzymů a zvýší se stravitelnost této krmné komponenty.

Technologie mokré extruze vyráběná společností Farmet vychází z dlouholeté zkušenosti společnosti a je s úspěchem využívaná našimi zákazníky již řadu let. Význam procesu extruze je především pro produkci krmiv pro všechny kategorie hospodářských a zájmových zvířat. Pro technologie mokré extruze jsou vhodné materiály a směsi obsahující do 15 % oleje.

Popis technologie

Zpracovávaný materiál je kontinuálně dávkován do extrudéru. Do komor extrudéru v procesu mokré extruze je nutné dávkovat vodu dávkovací tryskou, případně je možná injektáž páry. Další možností pro zefektivnění procesu mokré extruze je využití parního kondicionéru, kdy před samotnou extruzí dojde v kondicionéru k prohřátí extrudovaného materiálu a zvýšení vlhkosti na požadovanou hodnotu.

V extrudéru je materiál stlačen, rozmělněn, prohněten a zároveň třením zahřát.  Díky vysokému tlaku zůstává voda uvnitř extrudéru v kapalném stavu i při teplotách nad 100 °C.  Prohřátí materiálu třením v tenké vrstvě je velice rychlé a rovnoměrné. Krátká doba zahřátí (krátká tepelná expozice) a působení vysokého tlaku působí na přeměnu bílkovin, škrobů a na potlačení antinutričních látek.

Zahřátý a stlačený materiál vystupuje z extrudéru kontinuálně. Na výstupu z extrudéru dochází k velmi intenzivní expanzi.  Jakmile materiál opouští tryskou extrudér, dostává se do volné atmosféry a voda se okamžitě odpařuje. Materiál expanduje, a to včetně vody obsažené uvnitř buněk.  Proto zde dochází k intenzivnímu narušení buněčných struktur, přeměně škrobů a bílkovin, což následně zlepšuje nutriční hodnoty krmiva.

Jsou-li ve zpracovávaném materiálu obsaženy pojící látky (škroby a podobné), je možné volbou tvaru výstupní trysky a doplněním řezače velmi efektivně tvarovat krmivo do granulí nejrůznějších tvarů.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků, včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Extrudéry jsou nabízeny v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 90 kg/hod. až 8400 kg/hod. extrudovaného materiálu. Je možné je řadit do sestav, a tím zvýšit kapacitu extruzní linky. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství