WP1 - Jednostupňové lisování za tepla

Jednostupňové lisování za tepla je nejuniverzálnější a všeobecně nejrozšířenější technologií pro zpracování olejnatých semen. Technologie je velmi vhodná jak pro zpracování semen s nízkým obsahem oleje (sóji), tak i vysoce olejnatých jako je nejtypičtěji řepka a slunečnice.

Po předúpravě semen a předehřátí dojde na mačkači k vytvoření tenkých vloček. Ty se efektivněji zahřívají, suší a celkově je schopnost uvolňování oleje vločkováním značně zvýšena. Po namačkání postupuje materiál do patrových ohřívačů, kde dojde ke zvýšení teploty a redukci vlhkosti. Takto předupravený materiál umožňuje mnohem snazší oddělení oleje v následném lisování.

I pro technologii WP1 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly.

Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

 

 

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Semeno je dopravováno do vstupního ohřívače nebo teplotní stabilizace semen (v závislosti na kapacitě lisovny) a mačkaní semen. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Předupravená semena vstupují do patrového ohřívače, kde jsou zahřívána a zbavena přebytečné vlhkosti.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie jednostupňového lisování za tepla je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 40 až 900 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství