Lisování za tepla

Lisování za tepla je proces s předehřevem olejnatých semen. U lisování za tepla je semeno před lisováním cíleně zahříváno až na teplotu okolo 100 °C. Ohřev semen zlepšuje lisovatelnost a je dosahováno vyšší výtěžnosti oleje.


Charakteristické znaky:
• větší výtěžnost oleje
• vyšší obsah fosforu v oleji
• energeticky náročnější technologie

 

 

WP1 - Jednostupňové lisování za tepla
Jednostupňové lisování za tepla je nejuniverzálnější a všeobecně nejrozšířenější technologií pro zpracování olejnatých semen. Technologie je velmi vhodná jak pro zpracování semen s nízkým obsahem oleje (sóji), tak i vysoce olejnatých jako je nejtypičtěji řepka a slunečnice.
WP1 - Jednostupňové lisování za tepla
Jednostupňové lisování za tepla je nejuniverzálnější a všeobecně nejrozšířenější technologií pro zpracování olejnatých semen. Technologie je velmi vhodná jak pro zpracování semen s nízkým obsahem oleje (sóji), tak i vysoce olejnatých jako je nejtypičtěji řepka a slunečnice.
WP2 - Dvoustupňové lisování za tepla
Technologie dvoustupňového lisování za tepla nabízí nejvyšší výtěžnost oleje z nabízených technologií, obsahuje termickou úpravu semene před oběma stupni lisování tak, aby uvolňování oleje z buněk semene bylo co nejvíce ulehčeno.
WP2 - Dvoustupňové lisování za tepla
Technologie dvoustupňového lisování za tepla nabízí nejvyšší výtěžnost oleje z nabízených technologií, obsahuje termickou úpravu semene před oběma stupni lisování tak, aby uvolňování oleje z buněk semene bylo co nejvíce ulehčeno.