WP2 - Dvoustupňové lisování za tepla

Technologie dvoustupňového lisování za tepla nabízí nejvyšší výtěžnost oleje z nabízených technologií, obsahuje termickou úpravu semene před oběma stupni lisování tak, aby uvolňování oleje z buněk semene bylo co nejvíce ulehčeno. Ohřev semene před lisováním způsobuje změny vlastností buněčných struktur, přeměny bílkovin a shlukování oleje na buněčné úrovni. Se zvýšenou teplotou také výrazně klesá viskozita oleje. Tyto vlivy dohromady způsobují výrazné zlepšení lisovatelnosti oleje.

I pro technologii WP2 od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly.

Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Semeno je dopravováno do vstupního ohřívače nebo teplotní stabilizace semen (v závislosti na kapacitě lisovny) a mačkaní semen. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Předupravená semena vstupují do patrového ohřívače prvního stupně, kde jsou zahřívána a zbavena přebytečné vlhkosti na parametry optimální pro lisování na prvním stupni. Prohřátý materiál je dávkován do lisu prvního stupně. Výlisky z prvního stupně jsou dopraveny do parního ohřívače druhého stupně. Zde se výlisky znovu zahřívají a odpařuje se zbylá vlhkost. Lisy druhého stupně provedou konečné vylisování oleje. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací.

.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Technické parametry

Technologie dvoustupňového lisování za tepla je kompletní řešení pro lisování olejnin. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 90 až 1300 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství