WPP - Předlisování za tepla

Předlisování za tepla před extrakcí je vysoce efektivní způsob přípravy olejnatých semen před chemickou extrakcí, v tomto procesu dochází k odlisování části oleje mechanickou cestou. Technologii je možno navrhnout pro lisování celé řady olejnatých semen, z nichž nejčastější jsou řepka olejná a slunečnice.

Pro sóju vzhledem k nízkému obsahu oleje se technologie předlisování běžně nevyužívá. Technologie předlisování je vhodná pro semena s vyšším obsahem oleje (více než 25 %).

Po předúpravě semen a předehřátí dojde na mačkači k vytvoření tenkých vloček. Ty se efektivněji zahřívají, suší a celkově je schopnost uvolňování oleje vločkováním značně zvýšena. Po namačkání postupuje materiál do patrových ohřívačů, kde dojde ke zvýšení teploty a redukci vlhkosti. Takto předupravený materiál umožňuje mnohem snazší oddělení oleje v následném předlisování. 

 

Popis technologie

Technologie začíná mezizásobníkem, který zajišťuje zásobu semene na několik hodin provozu lisovny. Semeno je dopravováno do teplotní stabilizace semen a mačkaní semen. Tuto dopravní cestu semene doporučujeme doplnit o čištění semen. Dále je možné technologii doplnit o průběžné vážení semen na vstupu nebo loupání a separaci slupek.

Předupravená semena vstupují do patrového ohřívače, kde jsou zahřívána a zbavena přebytečné vlhkosti.

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny. Vytékající olej obsahuje mechanické příměsi (prolis) a je nutné ho dále zpracovat separací a filtrací. Výlisky jsou dopravovány pro další zpracování extrakcí.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. K technologii je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci, rafinaci a skladování oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

I pro technologii WPP od nás samozřejmě získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora, servis a dostupné náhradní díly. Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

Technické parametry

Předlisování za tepla je kompletním řešením pro lisování olejnin před extrakcí. Tato technologie je nabízena v  kapacitách dosahujících výkonnosti od 80 až 1600 tun semen za den. Standardně je nabízena pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…).

Příslušenství