Zpracování použitých kuchyňských olejů

Použité kuchyňské oleje jsou zbytkovým produktem v potravinářství, přičemž jejich využití můžeme najít v mnoha dalších oblastech (stavebnictví, lesnictví, energetika, složka v biodieselu…).

Téměř v každé kuchyni v domácnosti či v restauraci se vyprodukuje použitý kuchyňský olej (např. při smažení, fritování). Platná legislativa ukládá za povinnost nakládat s tímto použitým olejem jako s odpadem, který musí být ekologicky zlikvidován/recyklován. Ideálním řešením, jak tento produkt využít a být zároveň šetrným k životnímu prostředí, je moderní technologie pro recyklaci použitých kuchyňských olejů (UCO - Used Cooking Oil).