UCO - Used Cooking Oil

Téměř veškeré použité kuchyňské oleje a tuky mohou být recyklovány a následně prospěšně využity, a to bez zbytečného zatěžování naší planety. Existuje mnoho oblastí, kde tyto odpady vznikají – domácnosti, restaurace,... . Tyto odpadní oleje se vykupují a po zhodnocení oleje recyklací, za mnohem vyšší cenu prodávají. Technologie UCO je ideální příležitostí, jak dosáhnout vysoké ziskovosti. Nepoužíváme přitom žádné chemikálie, technologie je čistě fyzikální včetně využití rekuperace tepla. Použité kuchyňské oleje obsahují velké množství vody, hrubých a jemných nečistot (zbytky strouhanky, masa, kousky hranolků, apod.). Čištěním pomocí efektivní technologie UCO tyto nečistoty a vlhkost dokážeme odstranit. Vznikne nový vyčištěný olej použitelný v mnoha oblastech (příměs do bionafty, separační oleje ve stavebnictví, ztrátové mazání v lesnictví,...) a distribuuje se například v lahvích, plechovkách, IBC kontejnerech. Odstraněné nečistoty mají také své uplatnění – bioplynové stanice.

Popis technologie

Technologie UCO se vyznačuje nízkými náklady na separaci nečistot z použitého kuchyňského oleje. Využíváme přitom centrální velkoobjemový separátor, který rovněž plní i funkci skladovací nádrže. Velkoobjemový separátor kontinuálně sbírá nečistoty ze dna, případně odlučuje nevázanou vlhkost v oleji, není tedy nutné v první fázi použití odstředivého separátoru. Velkou devizou centrálních separátorů je jejich možnost účinně odloučit velké množství nečistot a vysoký obsah vody ve vstupním oleji. Zároveň integrované duplikátory ohřívají olej již uvnitř, což přispívá k rychlejší sedimentaci nečistot a oddělení vody.

Dalším krokem je mechanická kontrola velikosti nečistot pomocí hrubého filtru, kde se zamezí vniknutí nečistot o průměru větším více jak 2 mm do vnitřního ústrojí odstředivého separátoru. Následuje pak předehřátí oleje nejprve za pomocí rekuperace tepla z výstupního oleje, dále pak ohřátí konvenčním způsobem. Následně olej vstupuje do odstředivého separátoru, kde se účinně odloučí olej, velké množství vody a jemných nečistot.

Na základě požadavků na kvalitu výstupního oleje lze olej zbavit vlhkosti ve vakuovém sušiči. Z těchto důvodů je linka vybavena rukávovými filtry, které kontrolují výstupní kvalitu oleje z pohledu nerozpustných nečistot. Takto vyčištěný olej je již základní složkou biopaliv II. generace nebo olejů určených pro ztrátové mazání (lesnictví, stavebnictví, apod.).

V případě využití oleje jako složky pro výrobu biopaliv, je nutná ještě předpříprava formou fyzikální rafinace. Jedná se především o snížení čísla kyselosti v technologii fyzikální deacidifikace.

Příslušenství

  • CIP sanitace - CIP zajišťuje dokonalé vyčištění výrobní technologie a rozvodů potrubí, které přichází do styku se zpracovávaným produktem.

  • Vakuový sušič – snižuje vlhkost pomocí vakuového sušení. Opce zahrnuje chlazení, vakuový zdroj, vakuový sušič a čerpadlo.

  • Vzdálené ovládání – umožňuje zobrazování, sledování a řízení provozních stavů, parametrů technologie.

Technické parametry

Obsah nečistot po separaci: max. 0,2%.
Obsah vlhkosti po separaci: max. 1%.
Obsah vlhkosti po sušení: max. 0,2%.

Výkon technologie při použití 2 centrálních separátorů – 1,8t/h.
Výkon technologie při použití 3 centrálních separátorů – 2,5t/h.

Příslušenství