UCO - Used Cooking Oil

Téměř veškeré použité rostlinné oleje a tuky mohou být recyklovány a následně prospěšně využity, a to bez zbytečného zatěžování naší planety. Existuje mnoho oblastí, kde tyto odpady vznikají – například domácnosti, restaurace, smažírny. Tyto odpadní oleje se vykupují a po zhodnocení  za mnohem vyšší cenu prodávají. Technologie UCO je ideální příležitostí, jak dosáhnout vysoké ziskovosti. Nepoužíváme přitom žádné chemikálie, technologie je čistě fyzikální včetně využití rekuperace tepla.

Použité kuchyňské oleje obsahují velké množství vody, hrubých a jemných nečistot (zbytky strouhanky, masa, apod.). Čištěním pomocí efektivní technologie UCO tyto nečistoty a vlhkost dokážeme odstranit. Vznikne tak nový vyčištěný olej použitelný v mnoha oblastech (např. příměs do bionafty, separační oleje ve stavebnictví, ztrátové mazání v lesnictví).

Popis technologie

Technologie UCO se vyznačuje nízkými náklady na separaci nečistot z použitého kuchyňského oleje. Využíváme při tom centrální velkoobjemový separátor, který rovněž plní i funkci skladovací nádrže. Velkoobjemový separátor kontinuálně sbírá nečistoty ze dna, není tedy nutné v první fázi použití odstředivého separátoru.

Dalším krokem je předehřátí oleje nejprve za pomocí rekuperace tepla z výstupního oleje, dále pak ohřátí konvenčním způsobem. Následně olej vstupuje do odstředivého separátoru, kde se oddělují jemné nečistoty, voda a olej.

Na základě požadavků na kvalitu výstupního oleje, lze olej zbavit vlhkosti ve vakuovém sušiči. Takto vyčištěný olej je již základní složkou biopaliv II. generace nebo olejů určených pro ztrátové mazání (lesnictví, stavebnictví, apod.).

Příslušenství

CIP sanitace - CIP zajišťuje dokonalé vyčištění výrobní technologie a rozvodů potrubí, které přichází do styku se zpracovávaným produktem.

Vakuový sušič – snižuje vlhkost pomocí vakuového sušení. Opce zahrnuje chlazení, vakuový zdroj, vakuový sušič a čerpadlo.

Vzdálené ovládání – umožňuje zobrazování, sledování a řízení provozních stavů, parametrů technologie.

Technické parametry

Obsah nečistot po separaci: max. 0,2%
Obsah vlhkosti po separaci: max. 1%
Obsah vlhkosti po sušení: max. 0,2%

Příslušenství