Aktuality

14.08.2015

Duolent výborně pracuje i v letošním extrémním suchu

Extrémní sucho a utužená půda je největším problémem letošní sezóny. Někde lze zajistit podmítku jen radličkovými kypřiči. Ukázka práce 2-řadého dlátového kypřiče Duolent DX 800 PS v agregaci s CASE 340PS ZOD Rasošky u Jaroměře. Celoplošná podmínka strniště s drcenou slámou na hloubku 16-18 cm. Překvapivě dobrá kvalita práce se zakrytím slámy, urovnáním povrchu bez děr vlivem suchých hrud. Se stejným strojem zajistí i základní kypření půdy na hloubku 25 cm. Letos tak potřebují jen jednu mašinu na přípravu půdy.
14.08.2015

Softer 6 jel, když jiní stáli

Pan Jenček z Holína u Jičína nevěřil, že se s diskovým podmítačem do země dostane, pokud nezaprší. Nezapršelo, ale přesto stihl podmítku strniště s drcenou slámou, jak plánoval. Ukázka podmítky strojem Softer 6 PS v extrémně suchém a tvrdém prostředí na hloubku 10 cm.
11.08.2015

Napsali o nás - Zemědělec 31

Společnost Farmet, a. s., působí na našem trhu od roku 1992. Od počátku se zabývá výrobou strojů na zpracování půdy a setí. Farmet si své výrobky sám vyvíjí, vyrábí a má i své vlastní obchodní zázemí. Ze skromných počátků se vypracoval v prosperující společnost a silného hráče na trhu s technikou na zpracování půdy a setí.
06.08.2015

Napsali o nás - Úroda 6

Rodina Kormundových hospodaří nedaleko Prahy v obci Třebotov od roku 1993, kdy otec Igora Kormundy Milan s manželkou Helenou koupili místní statek. Počátky byly skromné, rodina hospodařila na 20 ha orné půdy. Dnes patří ke statku téměř 350 ha půdy, kterou je třeba kvalitně zpracovat a následně také osít. Pro hospodáře je tak nezbytná výkonná a kvalitní technika.
06.08.2015

Napsali o nás - Zemědělec 26

Zemědělské stroje značky Farmet a. s. umí vyhovět rozdílným půdním nárokům zákazníků v Evropě i Asii. Nabízí jim různé technologie na zpracování půdy, zapravování rostlinných zbytků, hloubkové prokypřování půdy a setí.
05.08.2015

Libramont

V Belgii proběhla ve dnech 24. - 27. 7. 2015 výstava Libramont, kde stroje firmy Farmet prezentoval náš belgický partner, Simons BVBA. K vidění bylo několik strojů z naší široké nabídky. Největší pozornost samozřejmě vzbudil předseťový kombinátor Kompaktomat o šíři záběru 6 metrů a modulární diskový secí stroj Falcon 4.
17.07.2015

Napsali o nás - Krmivářství, naschov.cz

V květnu se v České Skalici konala konference na téma tepelné úpravy krmiv. Pořadatelem akce byla firma Farmet a. s., spolupořadateli AgroDigest s. r. o., Pohořelice a Mendelova univerzita v Brně. Na přednáškách se prezentovala problematika výroby extrudovaných krmiv a krmení hospodářských zvířat a ryb.
16.07.2015

Rolnické noviny - řepka

Dne 8.7. byl v Rolnických novinách uveřejněn článek o aktuálních výsledcích výzkumu a vývoje naší společnosti v oblasti zpracování řepky s důrazem na krmivářskou hodnotu pokrutin a extrahovaných šrotů pro výživu přežvýkavců.
08.07.2015

Zemědělská výstava Hadačka

Jako každý rok, ve čtvrtek 25. 6. 2015 se na pozemcích v okolí Hadačky konala tradiční Zemědělská výstava pořádaná Kralovickou zemědělskou, největší akce tohoto druhu v Plzeňském kraji.
26.06.2015

MendelAgro

Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 11. 6. 2015 uskutečnil již tradiční Polní den ,,MendelAgro 2015“. Bezmála 600 návštěvníků si našlo cestu na polní pokusnou stanici MENDELU v jihomoravských Žabčicích, kde bylo připraveno více než 50 polních pokusů.