Tři způsoby aplikace hnojiv při setí

2. 9. 2020
Secí stroje Falcon mohou být vybaveny třemi různými systémy pro aplikaci hnojiv do půdy během setí.
Tři způsoby aplikace hnojiv při setí

Aplikace hnojiv do hloubky 6 – 8 cm mezi řádky

Především při setí obilovin, ale i u většiny dalších plodin je výhodná aplikace hnojiv do hloubky 6 – 8 cm pomocí jednodiskových aplikačních botek. Tyto jednodiskové botky jsou uspořádány tak, že ukládají hnojivo vždy mezi dva řádky do hloubky cca 3 – 4 cm pod osivo. Výhodou tohoto řešení je nízký tahový odpor a možnost poměrně velkých dávek hnojiv až 300 kg/ha pro výživu po celou dobu vegetace. Doporučena jsou především hnojiva s nízkým obsahem dusíku jako např. Amofos nebo NPK. Kořeny dosáhnou na uložené hnojivo až v určité vývojové fázi rostliny a mohou čerpat živiny postupně po celou dobu vegetace.

Aplikace hnojiv do hloubky 10 – 20 cm mezi řádky nebo pod řádky

                         Ukládání hnojiva mezi řádky nebo pod řádky.

Tento systém přihnojování lze snadno použít po výměně přední předzpracující sekce z diskové na dlátovou. Úzká dlátka ve třech řadách ukládají hnojivo do hloubky 10 – 20 cm buď mezi dva řádky nebo přímo pod řádky osiva. Možnost ukládat hnojivo pod sudé řádky osiva je zajištěna systémem pro boční posun zadní secí sekce o ½ rozteče řádku. Setí pouze sudými secími botkami s ukládáním hnojiva pod řádky je výhodné například pro řepku nebo luskoviny, které zároveň ocení hluboké prokypření kořenové zóny při setí. Pro obiloviny je výhodnější dlátové kypření mezi řádky s ukládáním hnojiv do hloubky 10 – 15 cm. Dávky hnojiv mohou dosahovat opět až 300 kg/ha pro výživu po celou dobu vegetace. Díky větší hloubce uložení hnojiv je systém výhodný i pro hnojiva s větším obsahem dusíku. Při větší hloubce ukládání hnojiva neovlivní větší koncentrace dusíku rozvoj kořenů a ty začnou čerpat živiny z hnojiva až v plně vyvinutém stavu. Dobře rozvinutý kořenový systém zlepšuje kondici rostlin v obdobích nedostatku srážek a zvyšuje stabilitu výnosů.

Aplikace hnojiv přímo k osivu

U diskových secích strojů Falcon s přetlakovým dávkovacím systémem lze aplikovat hnojivo přímo k osivu a společně je ukládat do půdy. Tento systém je výhodný pro aplikaci startovacích kombinovaných hnojiv. Efektivní dávky těchto hnojiv se pohybují od 25 do 100 kg/ha. V těchto dávkách zajistí rychlý start růstu rostlin, lepší konkurenceschopnost vůči plevelům i větší odolnost vůči chorobám a škůdcům v počátečních fázích vegetace.  Tento systém přihnojení však musí být kombinován s dalším konvenčním hnojením , aby byla zajištěna dostatečná výživa rostlin během celé vegetace. Jinak může být výnos zrna oproti ostatním způsobům přihnojení i snížen.

U radličkových secích strojů Falcon Tandem lze aplikovat granulovaná hnojiva k osivu ve větších dávkách díky ukládání osiva a hnojiva do širokých pásů. Díky plošnému uložení lze aplikovat dávky hnojiv až 200 kg/ha bez negativního dopadu na klíčení osiva nebo následný růst. Lze tedy zajistit výživu pro větší část vegetace a při použití pomalu působících hnojiv typu NPK lze pokrýt kompletní výživu rostlin po celou dobu vegetace.

Další články níže

Setí pro vysoké výnosy řepky

Falcon PRO Tandem - celoplošné ukládání osiva s přihnojením

Setí tří plodin Falconem Fert +

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.