Tři způsoby aplikace hnojiv při setí

Secí stroje Falcon mohou být vybaveny třemi různými systémy pro aplikaci hnojiv do půdy během setí.

Aplikace hnojiv do hloubky 6 – 8 cm mezi řádky

Především při setí obilovin, ale i u většiny dalších plodin je výhodná aplikace hnojiv do hloubky 6 – 8 cm pomocí jednodiskových aplikačních botek. Tyto jednodiskové botky jsou uspořádány tak, že ukládají hnojivo vždy mezi dva řádky do hloubky cca 3 – 4 cm pod osivo. Výhodou tohoto řešení je nízký tahový odpor a možnost poměrně velkých dávek hnojiv až 300 kg/ha pro výživu po celou dobu vegetace. Doporučena jsou především hnojiva s nízkým obsahem dusíku jako např. Amofos nebo NPK. Kořeny dosáhnou na uložené hnojivo až v určité vývojové fázi rostliny a mohou čerpat živiny postupně po celou dobu vegetace.

Aplikace hnojiv do hloubky 10 – 20 cm mezi řádky nebo pod řádky

                         Ukládání hnojiva mezi řádky nebo pod řádky.

Tento systém přihnojování lze snadno použít po výměně přední předzpracující sekce z diskové na dlátovou. Úzká dlátka ve třech řadách ukládají hnojivo do hloubky 10 – 20 cm buď mezi dva řádky nebo přímo pod řádky osiva. Možnost ukládat hnojivo pod sudé řádky osiva je zajištěna systémem pro boční posun zadní secí sekce o ½ rozteče řádku. Setí pouze sudými secími botkami s ukládáním hnojiva pod řádky je výhodné například pro řepku nebo luskoviny, které zároveň ocení hluboké prokypření kořenové zóny při setí. Pro obiloviny je výhodnější dlátové kypření mezi řádky s ukládáním hnojiv do hloubky 10 – 15 cm. Dávky hnojiv mohou dosahovat opět až 300 kg/ha pro výživu po celou dobu vegetace. Díky větší hloubce uložení hnojiv je systém výhodný i pro hnojiva s větším obsahem dusíku. Při větší hloubce ukládání hnojiva neovlivní větší koncentrace dusíku rozvoj kořenů a ty začnou čerpat živiny z hnojiva až v plně vyvinutém stavu. Dobře rozvinutý kořenový systém zlepšuje kondici rostlin v obdobích nedostatku srážek a zvyšuje stabilitu výnosů.

Aplikace hnojiv přímo k osivu

U diskových secích strojů Falcon s přetlakovým dávkovacím systémem lze aplikovat hnojivo přímo k osivu a společně je ukládat do půdy. Tento systém je výhodný pro aplikaci startovacích kombinovaných hnojiv. Efektivní dávky těchto hnojiv se pohybují od 25 do 100 kg/ha. V těchto dávkách zajistí rychlý start růstu rostlin, lepší konkurenceschopnost vůči plevelům i větší odolnost vůči chorobám a škůdcům v počátečních fázích vegetace.  Tento systém přihnojení však musí být kombinován s dalším konvenčním hnojením , aby byla zajištěna dostatečná výživa rostlin během celé vegetace. Jinak může být výnos zrna oproti ostatním způsobům přihnojení i snížen.

U radličkových secích strojů Falcon Tandem lze aplikovat granulovaná hnojiva k osivu ve větších dávkách díky ukládání osiva a hnojiva do širokých pásů. Díky plošnému uložení lze aplikovat dávky hnojiv až 200 kg/ha bez negativního dopadu na klíčení osiva nebo následný růst. Lze tedy zajistit výživu pro větší část vegetace a při použití pomalu působících hnojiv typu NPK lze pokrýt kompletní výživu rostlin po celou dobu vegetace.

Další články níže

Setí pro vysoké výnosy řepky

Falcon PRO Tandem - celoplošné ukládání osiva s přihnojením

Setí tří plodin Falconem Fert +

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.